Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny positivliste for uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge

15-06-2023

Positivlisten viser de erhvervsuddannelser som ledige med retten til uddannelsesløft kan tage på 110 pct. dagpenge.

Beskæftigelsesministeriet har med inddragelse af arbejdsmarkedets parter udarbejdet positivlisten for retten til at påbegynde en erhvervsuddannelse  på 110 pct. dagpengesats inden for brancher med mangel på arbejdskraft. Positivlisten viser, hvilke erhvervsuddannelser ledige kan påbegynde under ordningen.

Retten til uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge gælder for dagpengemodtagere, som er fyldt 30 år, og er ufaglærte eller faglærte med forældet uddannelse. Ordningen genindføres fra 1. juli til 31. december 2023. Uddannelserne er valgt ud fra, om de er målrettet områder med mangel på arbejdskraft. Positivlisten omfatter bl.a. SOSU-assistentuddannelsen og en række uddannelser, der understøtter den grønne omstilling i Danmark.

Den nye positivliste træder i kraft 1. juli 2023 og kan findes på:

Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for mangelområder