Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Offentlige arbejdspladser styrker indsatsen mod sygefravær

07-06-2023

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” er uddelt – se hvilke modtagere her.

Indsatsen for at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor styrkes med den fjerde runde af puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”. Her har ansøgerne fredag den 2. juni fået tilsagn om at arbejde målrettet og systematisk med at videreudvikle indsatsen mod sygefravær.

Flere arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner har fået midler fra puljen: Politi, beredskab, hospitaler, døgninstitutioner, daginstitutioner, undervisning, ældrepleje og erhvervsskoler.

Tilskudsmodtagerne er:

 • Aalborg Kommune
 • Bornholms Hospital
 • Esbjerg Kommune
 • EUC Nordvestsjælland
 • Faxe Kommune
 • Hvidovre Kommune
 • Ikast-Brande Kommune
 • Midt- og Vestjyllands Politi
 • Morsø Kommune
 • Rebild Kommune
 • Region Hovedstadens Akutberedskab
 • Rudersdal Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Slagelse Kommune
 • Sydøstjyllands Politi

Alle projekterne skal følge en indsatsmodel, som er udarbejdet med input fra forskere, praktikere og organisationer. Modellen indeholder fem kerneelementer, som er sygemelding, forebyggelse, sygefraværskoordination, organisering og data. Der er en tæt sammenhæng mellem ledelse, trivsel og sygefravær, og det er afgørende for en effektiv indsats, at den er forankret i ledelsen sideløbende med et tæt samarbejde med medarbejderne på arbejdspladsen.

Puljen blev etableret som en del af Ledelses- og Kompetenceaftalen fra 2019 mellem VLAK-regeringen, KL og Danske Regioner, hvor der blev afsat 100 mio. kr. i perioden 2019-2020. Med aftale om en ny ret til tidlig pension i 2020 afsatte aftalepartierne (S, SF, EL og DF) en ramme på 30 mio. kr. årligt i perioden 2022-2024 til at forebygge sygefravær og tidlig nedslidning på udvalgte arbejdsområder inden for den offentlige sektor.