Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Puljen til sporskifte er forlænget

26-06-2023

Puljen til Sporskifte er blevet forlænget og gælder i resten af 2023.

Puljen til Sporskifte er forlænget med en bevilling på 26,3 mio. kr., så der kan søges om tilskud i resten af 2023.

Formålet med Sporskifteordningen er at give medarbejdere, der enten er nedslidte eller i risiko for at blive det, mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Konkret består et sporskifte i efteruddannelse mv. som kan bane vejen for et karriereskifte til en jobfunktion, som er mindre belastende. Sporskiftepakken skal indeholde forløb, der har til formål at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, enten inden for samme virksomhed eller i anden virksomhed.

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder. Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet så længe, der er midler i puljen.

Ordningen er aftalt i Trepartsaftale III om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse fra oktober 2017.

Læs mere om Sporskifteordningen her: 

Sporskifte

Bekendtgørelsen er publiceret på retsinformation: 

Retsinformation: Bekendtgørelse nr. 869 af den 21. juni 2023 om puljen til sporskifte (nyt vindue)