Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Rekrutteringsudfordringerne er aftagende

27-06-2023

Ny rekrutteringssurvey viser, at rekrutteringsudfordringerne er aftagende, og tilbage på niveauet i 2019.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation. Undersøgelsen bygger på jobopslag i perioden september 2022 til februar 2023, som overordnet var præget af stigende beskæftigelse.

Undersøgelsen fra juni 2023 viser følgende:

  • 10 pct. af arbejdsgivernes rekrutteringsforsøg endte med, at stillingen ikke blev besat. Det er 4 pct.-point. under niveauet i opgørelsen fra marts 2023.
  • 12 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en ny medarbejder, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer. Samlet var 22 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg således forgæves, eller levede ikke op til den specifikke efterspørgsel.
  • Det er 5 pct.-point. under niveauet i opgørelsen fra marts 2023, og det laveste niveau siden 2019.
  • Målt i antal svarer det til, at der i 39.300 rekrutteringsforsøg ikke blev ansat nogen, og at der derudover var 45.500 rekrutteringsforsøg, hvor kandidaten ikke levede op til arbejdsgivernes specifikke efterspørgsel.
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer. De er på landsplan størst inden for Hotel og Restauration samt Bygge og anlæg., og mindst inden for Undervisning.
  • 46 pct. af virksomhederne med rekrutteringsudfordringer melder om produktionstab afledt heraf (48 pct. i marts 2023).

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey juni 2023

Info om metoden finder du her:

Rekrutteringssurveys