Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Tilsynsbrevet vedrørende tilkendelse af seniorpension i 2021 er sendt til Seniorpensionsenhedens bestyrelse

13-06-2023

Beskæftigelsesministeriets tilsynsbrev vedrørende seniorpension for regnskabsåret 2021 og styrelsens vurdering af bestyrelsens svar på tilsynsbrevet er sendt til Seniorpensionsenhedens bestyrelse.

Tilsynet med Seniorpensionsenhedens bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender et tilsynsbrev til bestyrelsen. Hovedkonklusionen for tilsynsåret 2021 er, at Seniorpensionsenheden løser opgaverne effektivt og samtidig har fokus på at leve op til de retssikkerhedsmæssige krav i sagsbehandlingen. Seniorpensionsenheden har i 2021 behandlet ca. 8.400 ansøgninger om seniorpension.

Beskæftigelsesministeren fører tilsyn med, at bestyrelsen for Seniorpensionsenheden varetager sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. I praksis koordineres tilsynsopgaven af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte tilsynsbrevet vedrørende regnskabsåret 2021 til Seniorpensionsenhedens bestyrelse i marts 2023, og bestyrelsen svarede på tilsynsbrevet den 12. april 2023. Bestyrelsens svar på det årlige tilsynsbrev afrundes med et brev fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er sendt til Seniorpensionsenheden den 23. maj 2023.

Tilsynet bygger blandt andet på årsrapporten fra Seniorpensionsenheden for det pågældende år, redegørelser fra Ankestyrelsen om kvaliteten i sagsbehandlingen i Seniorpensionsenheden og en beretning til tilsynet fra bestyrelsen for Seniorpensionsenheden.

Folketingets hjemmeside: Beskæftigelsesudvalget (BEU) Alm. del Samling: 2022-23 (2. samling), tilsynsbrevet til Seniorpensionsenhedens bestyrelse vedrørende 2021, relevante nøgletalstabeller og bestyrelsens svar på tilsynsbrevet

Ankestyrelsens hjemmeside: Ankestyrelsens redegørelse om behandling af klagesager fra Seniorpensionsenheden 2021