Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny aftale påvirker bevillingen til
koordinatorerne på voksen-, efter-
og videreuddannelsesområdet (VEU)

13-09-2023

Ny trepartsaftale betyder, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering får permanentgjort bevillingen til VEU-koordinatorerne. Bevillingen bliver samtidigt mindre.

Den nye aftale påvirker styrelsens indsats på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet. I trepartsaftalen i 2017 blev styrelsen tilført 26 mio. kr. til at styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet og give arbejdsgiverne bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er den bevilling, der nu reduceres til 12 mio. kr. fra og med 2024.

Det betyder, at den nuværende VEU-indsats fortsætter året ud, men fra 1. januar 2024 vil styrelsens aktiviteter på VEU være mere begrænset. Styrelsen vil nu bruge tiden på at tilrettelægge den fremtidige indsats, med den ramme der nu er til rådighed, så den giver mest mulig værdi og understøtter området på bedste vis.

Den mindre bevilling betyder desværre også, at styrelsen må sige farvel til en del af de dygtige og engagerede medarbejdere, der i dag arbejder med VEU-området. Det er vigtigt for styrelsens ledelse, at de berørte medarbejdere kommer godt videre i deres arbejdsliv.