Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny pulje til hjælp for udsatte unge: IPS for unge

03-10-2023

Puljen skal hjælpe unge mennesker med psykiske lidelser til at kunne tage en uddannelse eller finde et arbejde med udgangspunkt i de gode erfaringer fra IPS-metoden.

Alle kommuner kan frem til d. 20. november 2023 søge om midler til at hjælpe de mest udsatte unge med psykiske lidelser i kontanthjælpssystemet samt unge med tegn på  psykisk mistrivsel som fx angst og depression.

Puljen skal styrke samarbejdet på tværs af psykiatri, jobcenter og andre behandlingstilbud med henblik på at skabe bedre sammenhænge i de unges forløb. Formålet er at hjælpe udsatte unge med psykiske lidelser videre med at kunne tage en uddannelse eller finde og fastholde et arbejde med udgangspunkt i de virksomme elementer fra IPS-metoden.

IPS, der står for Individuelt Planlagt job med Støtte, er en veldokumenteret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt. Indsatsen med den enkelte unge foregår parallelt med behandlingsforløb i psykiatrien.

Puljen kan søges af alle landets kommuner frem til d. 20 november 2023. Projektperioden for puljen er tre år fra 2023-2026.

Hør mere om puljen på webinar d. 10. oktober

STAR inviterer til webinar d. 10. oktober kl. 10-11. 

Til webinaret vil det være muligt at høre mere om puljen og stille spørgsmål til STAR.

Puljeopslaget kan findes her: 

Opslag: Pulje til at få flere unge med psykiske lidelser og mistrivsel videre i job eller uddannelse via IPS-metoden

Faktaboks om effekter af IPS

En tidligere evaluering af Projekt Inklusion har vist, at knap 60 pct. af deltagerne i IPS kom i job eller uddannelse over en periode på 18 måneder. Det er knap 30 pct. mere end kontrolgruppen, hvor det kun var 46,5 pct. 

En sundhedsøkonomisk analyse af Projekt Inklusion har samtidig vist en samfundsøkonomisk gevinst ved IPS og IPS suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder.