Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny statistik: Flere mænd modtager barselsdagpenge

01-11-2023

Flere mænd end tidligere modtager barselsdagpenge efter barnets fødsel. For kvinderne ligger tallene på et stabilt niveau, viser to nye statistikker på STARs dataportal Jobindsats.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet to nye statistikker, hvor du kan følge, hvor mange personer og fuldtidspersoner der modtager barselsdagpenge samt de offentlige udgifter til barselsdagpenge.

Tallene i de nye statistikker viser blandt andet:

  • Siden 2018 har antallet af kvinder, der modtager barselsdagpenge efter fødslen, ligget nogenlunde stabilt på cirka 41.000 fuldtidspersoner om året.
  • Fra 2018 til 2022 er antallet af mænd, der modtager barselsdagpenge efter fødslen, steget fra 5.400 til 6.800 fuldtidspersoner årligt, hvormed mænds andel er øget fra 12 til 14 procent. Der er også sket en stigning, når vi måler i antal personer og ser på forsørgelsesudgifter til barselsdagpenge til mænd.
  • Tal for perioden januar til og med maj 2023 viser, at antallet af mænd, der modtager barselsdagpenge efter fødslen, nu er steget yderligere til 7.800 fuldtidspersoner. Mænds andel af barselsperioden er dermed øget til 17 procent. Dette kan hænge sammen den nye barselslovgivning, der trådte i kraft august 2022, hvor yderligere 9 uger af barselsperioden blev øremærket til manden.

Der er en vis forsinkelse i data om barselsdagpenge, hvorfor tallene kan ændre sig ved senere opdatering, og særligt tal for seneste opdaterede måned forventes at stige.

Det er første gang, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør data om barsel. Du kan læse mere om de to nye statistikker om barselsdagpenge på STARs dataportal Jobindsats.dk.

Jobindsats.dk: Nye målinger: Flere mænd modtager barselsdagpenge

Der arbejdes på en ny måling, som skal vise varigheden for fordelingen af barselsorlov inden for barnets første leveår. Målingen forventes at blive offentliggjort i 1. kvartal 2024, hvor der er endelige tal for det første år af barselsperioden efter den nye lovgivning, der trådte i kraft august 2022. Her blev yderligere 9 uger af barselsperioden øremærket til manden.