Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny fokusrevision viser, at kommunernes administrerer sygedagpengereglerne korrekt

12-12-2023

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået gennemført en fokusrevision af Deloitte, der belyser kommunernes administration af sygedagpengereglerne.

Reglerne på sygedagpengeområdet administreres korrekt og i overensstemmelse med intentionerne. Det konkluderer en ny fokusrevision, der også peger på to områder, hvor indsatsen kan forbedres.
Styrelsen for Arbejdsmarkeds og Rekruttering har gennemført en fokusrevision på sygedagpengeområdet. Fokusrevisionen er gennemført af revisionshuset Deloitte.

Formålet med fokusrevisionen har været at undersøge, om kommunernes praksis på særlige dele af sygedagpengeområdet er i overensstemmelse med reglerne. Undersøgelsens konkrete anbefalinger skal derudover bidrage til at styrke administrationen af området.

Fokusrevisionen viser overordnet, at reglerne på sygedagpengeområdet administreres korrekt og i overensstemmelse med de bagvedliggende intentioner.

Rapporten fremhæver dog særligt to centrale områder, hvor indsatsen med fordel kan styrkes:
• Kommunen kan med fordel styrke at inddrage arbejdsgiver i sager, hvor den sygemeldte kommer fra beskæftigelse. Fokusrevisionen viser dog, at kommunerne formår at få borgerne gradvist tilbage i arbejde i de sager, hvor dette vurderes muligt.
• Kommunerne arbejder overordnet set med standby-ordningen efter de intentioner, der er i lovgivningen. Undersøgelsen konstaterer, at sygemeldte borgere omfattet af standby-ordningen kontaktes i ca. halvdelen af, sagerne. Ifølge kommunerne sker det på borgerens eget initiativ eller efter samtykke fra borgeren. Der er konstateret variation i praksis på tværs af kommuner ift. kontakt til den sygemeldte og der er derfor et potentiale for STAR i at tydeliggøre rammerne for ordningen

Kommunerne vil i forlængelse af offentliggørelsen blive inviteret til et webinar, hvor fokusrevisionens resultater præsenteres. Webinaret er relevant for både ledere og sagsbehandlere. Kommunerne vil modtage en invitation snarest.

Du kan tilgå og læse hele fokusrevisionen her: 

Fokusrevision af kommunernes administration af sygedagpengereglerne