Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Uændrede rekrutteringsudfordringer

18-12-2023

Ny rekrutteringssurvey viser uændrede rekrutteringsudfordringer.

En ny rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af virksomhedernes rekrutteringssituation.  Undersøgelsen bygger på jobopslag i perioden marts 2023 til august 2023, som overordnet var præget af stigende beskæftigelse.

Undersøgelsen fra december 2023 viser følgende:

  • 12 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg endte med at stillingen ikke blev besat. Det er et procentpoint højere end rapporten fra september 2023.
  • 12 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg blev besat med en ny medarbejder, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer. Samlet var der dermed udfordringer i 24 pct. af arbejdsgivernes rekrutteringsforsøg. Det er et procentpoint højere end rapporten fra september 2023.
  • Målt i antal svarer det til, at der i 45.800 rekrutteringsforsøg ikke blev ansat nogen, og at der derudover var 47.300 rekrutteringsforsøg, hvor kandidaten ikke levede op til alle arbejdsgiverens ønsker. I alt oplevede virksomhederne dermed udfordringer i 93.000 rekrutteringer i perioden marts 2023 til august 2023.
  • Der er variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate. Den er i december 2023 mindst i RAR Fyn og størst i RAR Sjælland. 
  • Der er store forskelle mellem branchernes rekrutteringsudfordringer – størst inden for hotel- og restauration og lavest inden for undervisning. 

Du finder rekrutteringssurveyen her:

Rekrutteringssurvey, december 2023 (pdf) (nyt vindue)

Info om metoden, svar på ofte stillede spørgsmål og tidligere surveys finder du her:

Rekrutteringssurveys