Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Flere uddannelsesløft i perioden med uddannelsesambassadører

09-02-2024

Erfaringsopsamling viser, at antallet af uddannelsesløft er øget i perioden med uddannelsesambassadører.

STAR har lavet en erfaringsopsamling af Projekt Uddannelsesambassadører III, hvor 19 lokale projektkommuner bestående af 44 jobcentre og fem forskellige a-kasser har deltaget. Projektperioden løb fra ultimo 2020 til ultimo 2022.

Hovedpointerne i erfaringsopsamlingen er:

  • 16 ud af 19 projektkommuner har øget antallet af påbegyndte uddannelsesforløb med over 50 pct. siden projektstart. De sidste tre projektkommuner har øget antallet af påbegyndte forløb med ca. 30-40 pct.
  • Den fysisk tilstedeværelse af uddannelsesambassadøren hos a-kassen har givet positive effekter.
  • Grundet den lave ledighed i projektperioden har projektkommunerne set potentialet ved at udvide målgruppen for uddannelse og opkvalificering, så ikke kun modtagere af dagpenge har fået en indsats med fokus på uddannelsesmuligheder.

Antallet af voksenlærlingeforløb og uddannelsesløft skal ses i lyset af, at der i projektperioden har været høj beskæftigelse og derfor få ledige i målgruppen.

Om Projekt Uddannelsesambassadører

Projekt Uddannelsesambassadør blev igangsat for at styrke implementering af uddannelsesløft og voksenlærlingeordningen i jobcentrene. Uddannelsesambassadørerne var således ansat med henblik på at rådgive ledige om muligheden for at blive faglært igennem ret til uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge, puljen til uddannelsesløft og voksenlæreordningen. Derudover også for at understøttet samarbejdet mellem a-kasser, uddannelsesinstitutioner og jobcentre.

Læs erfaringsopsamlingen her: Erfaringsopsamling af Uddannelsesambassadører III projektet (star.dk)

Første runde af Projekt Uddannelsesambassadør løb fra 2016-2018, mens anden runde løb fra ultimo 2018 til ultimo 2020. Denne erfaringsopsamling bygger videre på tidligere evaluering og inspirationskatalog. De kan læses her:

Inspirationskatalog til medarbejdere der arbejder målrettet med uddannelse af ledige (star.dk)

Projekt uddannelsesambassadør II (star.dk)