Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Praksisundersøgelse: Udbetaling Danmarks vurdering af ægteskabslignende forhold

22-02-2024

Ankestyrelsen konkluderer, at Udbetaling Danmarks vurderinger af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager overordnet set er korrekte.

Ankestyrelsen har gennemført en praksisundersøgelse om Udbetaling Danmarks vurdering af ægteskabslignende forhold i børnetilskuds- og pensionssager. Praksisundersøgelserne er en del af beskæftigelsesministerens tilsyn med Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Ankestyrelsen undersøger i denne sammenhæng Udbetaling Danmarks vurdering af, om en ydelsesmodtager indgår i et ægteskabslignende forhold eller skal betragtes som enlig i børnetilskuds- og pensionssager. Det er både relevant på ansøgningstidspunktet og i forbindelse med den løbende kontrol af udbetaling af ydelserne.

Praksisundersøgelsen tager udgangspunkt i Ankestyrelsens principmeddelelse 44-22. Den beskriver, at der ved vurderingen af, om en ydelsesmodtager er i et ægteskabslignende forhold, skal foretages en konkret, samlet vurdering af sagens oplysninger om både økonomiske og ikke-økonomiske forhold. Herunder praktiske og personlige forhold.

Ankestyrelsen har gennemgået 30 ikke-påklagede sager om børnetilskud eller pension. I sagerne har Udbetaling Danmark enten har truffet afgørelse om, at ydelsesmodtageren indgår i et ægteskabslignende forhold eller afgørelse om, at modtageren fortsat skal betragtes som enlig. Der er primært indhentet sager fra perioden efter den 14. december 2022.

Undersøgelsen viser, at Udbetaling Danmark overordnet set følger Ankestyrelsens praksis i 27 ud af 30 sager, hvor der indhentes relevante oplysninger og foretages en fyldestgørende samlet vurdering i sager om, hvorvidt ydelsesmodtageren indgår i ægteskabslignende forhold. Generelt set foretager Udbetaling Danmark en fyldestgørende samlet vurdering af alle oplysninger i sagen, når de vurderer, om en ydelsesmodtager indgår i et ægteskabslignende forhold.

Du finder hele praksisundersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside