Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny analyse: Fædre holder mere orlov i barnets første leveår

11-06-2024

Fædre holder i gennemsnit 3,4 uger længere orlov med barselsdagpenge end tidligere, viser en ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. STAR har samtidig offentliggjort en helt ny måling på styrelsens statistikbank Jobindsats.dk, der opgør, hvor meget orlov hver forælder afholder.

Fædre tager mere orlov med barselsdagpenge inden for barnets første leveår, efter de nye regler om øremærket orlov for børn født efter den 2. august 2022 trådte i kraft, viser analysen fra STAR.

Analysen ser på orlovsperioden i barnets første leveår for børn født i det første halve år efter indførslen af de nye barselregler samt for børn født i samme periode året før. I analysen omtales børn født i halvåret efter de nye regler som børn født i 2022, mens børn født i samme periode året før omtales som børn født i 2021.

Analysen omfatter alene børn, hvor to forældre modtager barselsdagpenge minimum én dag inden for barnets første leveår.

Analysen viser:

  • Forældre til børn født efter regelændringerne afholdte tilsammen 44,1 ugers orlov, hvilket er 0,7 uger mindre orlov end forældre til børn født i 2021.
  • Det samlede fald i antal uger med barselsdagpenge fra 2021 til 2022 dækker over, at fædre i gennemsnit tager 3,4 uger mere orlov, mens mødre i gennemsnit afholder 4,1 uger mindre orlov.
  • Der er både sket en ændring i forhold til, hvor meget orlov hver forælder afholder, og hvornår de afholder deres orlov inden for det første år af barnets leveår. Og flere forældre holder orlov i samme uge.
  • Selvstændige erhvervsdrivende mødre og fædre afholder fortsat færre ugers orlov end forældre, der enten er modtagere af a-dagpenge eller lønmodtagere.
  • På tværs af kommuner er der forskel på, hvor meget fædrenes orlovsperiode er steget. Den største stigning er generelt sket i de kommuner, hvor fædrene tog kortest barsel, inden de nye barselsregler trådte i kraft.
  • På tværs af alle brancher er der sket en stigning i antallet af uger, hvor fædre holder orlov, men der er stor variation.
  • Fædre, der arbejder i branchen Landbrug, skovbrug og fiskeri, har haft den største stigning i antal uger med barselsdagpenge. I gennemsnit afholder de 5,3 uger mere orlov end tidligere, og de nærmer sig dermed gennemsnittet for fædre generelt.

Du kan læse hele analysen på Styrelsens statistikbank jobindsats.dk.

Fædre holder mere orlov i barnets første leveår

STAR har samtidig offentliggjort en ny måling, der opgør omfanget af orlov med barselsdagpenge inden for barnets første leveår. Statistikken viser, hvor mange uger hver forælder modtager barselsdagpenge i barnets første leveår. Målingen opdateres hver måned med nye data.

Du finder den nye måling her:

Barselsdagpenge: Antal uger med barselsdagpenge i barnets første leveår