Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny analyse: Jobcentre oplever stor registreringsbyrde

24-06-2024

En ny analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver indsigt i jobcentermedarbejdernes store registreringsarbejde.

Sagsbehandlerne i jobcentrene har en stor opgave med at dokumentere og registrere oplysninger, afgørelser og planer mv. i forhold til borgerens forløb. Det hænger især sammen med, at det skal dokumenteres, at alle regler og krav i lovgivningen er efterlevet korrekt og borgernes retssikkerhed ikke kompromitteres . Det er en af hovedkonklusionerne i en ny analyse, som giver indblik i jobcentermedarbejdernes registreringsopgaver. Analysen viser blandt andet, at:

Registreringsarbejdet er præget af mange klik, produktion af prosatekst samt skift mellem forskellige moduler, felter, skabeloner og it-systemer.

Der er variationer i registreringspraksis, som hænger sammen med sagsbehandlernes tilgange og arbejdsmetoder samt kommunernes lokale organisering, arbejdsgange og tilkøbte it-løsninger.

Medarbejderne oplever, at registreringsbyrden især bliver skabt af de mange regler og proceskrav, som de skal efterleve, og at reglerne er komplekse og svære at administrere. Den lokale implementering af registreringsarbejdet og it-understøttelsen i kommunerne har også betydning.

Der er et potentiale i at forenkle reglerne i beskæftigelsesindsatsen og at etablere et styrket fokus på, hvilken registreringsbyrde nye regler og krav skaber hos sagsbehandleren. Der kan fx være et potentiale i samarbejdsmodeller, hvor slutbrugere og andre centrale aktører bliver involveret tidligt ved nye regler. Det skal sikre et styrket blik for, hvilke konsekvenser reglen har for sagsbehandlernes samlede registreringsopgave.

Læs hele analysen her.