Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny måling: Flere ledige vælger telefoniske samtaler

27-06-2024

Flere ledige vælger telefoniske og videosamtaler i jobcenteret efter corona. De digitale samtaler er især udbredt blandt sygedagpengemodtagere og personer i forrevalidering og revalidering, viser en ny måling om samtaleformer på STARs statistikbank jobindsats.dk.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udviklet en ny måling på STARs statistikbank jobindsats.dk om samtaler i jobcenteret. Den nye måling viser antallet af samtaler afholdt i jobcenteret, fordelt på om samtalen er afholdt fysisk, telefonisk eller som videosamtale.

Tallene viser, at andelen af samtaler afholdt som telefoniske eller videosamtaler toppede under corona-nedlukningen, hvor jobcentre var pålagt at afholde flest mulige samtaler digitalt. I 2021 blev 69 procent af samtalerne i jobcentret afholdt over video eller telefon. Efter genåbningen er andelen af telefoniske og videosamtaler dog ikke faldet tilbage til niveauet før corona. Fra 2019 til 2023 er andelen af telefoniske og videosamtaler således steget fra 22 til 44 procent. Dette skyldes bl.a. lovændringer på området, der er lavet på baggrund af jobcentrenes positive erfaringer med telefoniske og videosamtaler.

Digitale samtaler er især populære blandt sygedagpengemodtagere og personer i forrevalidering og revalidering. Sygedagpengemodtagere kan vælge, at alle deres opfølgningssamtaler bliver afholdt digitalt for at tage hensyn til deres sygemelding. Personer på forrevalidering og revalidering vil typisk være under uddannelse, optræning eller omskoling, hvor det vil være fordelagtig for revalidenderne ikke at skulle tage tid væk fra uddannelsen for at deltage i en fysisk samtale i jobcenteret.

I den nye måling kan du se følgende:

  • Det samlede antal jobsamtaler, opfølgningssamtaler og fællessamtaler afholdt i jobcenteret for alle ydelser.
  • Antallet af samtaler afholdt ved fysisk fremmøde.
  • Antallet af samtaler afholdt telefonisk.
  • Antallet af samtaler afholdt ved videomøde, fx skype eller teams.
  • Antallet af samtaler afholdt med anden kontakt. Dette vil bl.a. omfatte samtaler afholdt direkte på et arbejde, eller samtaler der sker gennem en tredje person.

Du finder den nye måling på STARs statistikbank jobindsats.dk.

Tilbud og samtaler: Samtaleformer (Jobindsats.dk)