Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Derfor brænder Peter for at udbrede IPS-metoden til flere kommuner

07-02-2024

Peter Ladefoged Andersen kan nu kalde sig for IPS-trainer og skal fremover være med til at udbrede kendskabet til IPS-metoden, så flere borgere med psykiske lidelser får hjælp til at finde vej til uddannelse eller beskæftigelse.

24 erfarne medarbejdere fra kommuner og regioner er blevet trænet i at formidle og undervise i IPS-metoden. Målet er, at de fremover skal tilbyde IPS-basisuddannelsen til IPS-konsulenter og behandlere i psykiatrien.

En af dem, der har taget IPS-trainer-uddannelsen og nu kan kalde sig IPS-trainer, er Peter Ladefoged Andersen. Han er uddannet socialrådgiver og arbejder til dagligt som faglig konsulent i Hjørring Kommune:

"Gennem mit arbejde i Jobcenter Hjørring kan jeg se og mærke, hvilken stor forskel IPS-metoden gør for borgere. Jeg har valgt at uddanne mig som IPS-trainer, så jeg kan være med til at udbrede kendskabet til IPS-metoden og hjælpe andre kommuner, der gerne vil arbejde med indsatsen," siger Peter Ladefoged Andersen.

Fra mistrivsel til trivsel

Ifølge Peter er en af de største styrker ved IPS-metoden, at arbejdsmarkedet er tænkt ind i borgerens behandlingsplan. I Hjørring Kommune vidner en høj succesrate om, at det har en effekt, når jobcenter og psykiatri arbejder tæt sammen.

"Evalueringer af IPS-metoden viser, at metoden har en stor effekt og hjælper borgere i arbejde. Det oplever vi også i Hjørring Kommune. Der er rigtig mange, som kommer i arbejde eller uddannelse og går fra mistrivsel til trivsel ved at have en IPS-konsulent tilknyttet", siger Peter Ladefoged Andersen. Han har oplevet eksempler på unge, der ikke har været i skole og ikke har haft en fritidsjob før, men hvor IPS-metoden har gjort en afgørende forskel:

"Når de får lidt støtte til at komme ud på arbejdsmarkedet og har en kontaktperson, der kan skabe kontakt til en arbejdsplads, så viser det sig, at de kan en hel del," siger den faglige konsulent fra Hjørring Kommune.

I 2023 var der 111 borgere i Hjørring Kommune, som afsluttede IPS-indsatsen, hvoraf 55 pct. er kommet i enten arbejde eller uddannelse.

Udveksling af erfaringer

Som et led i IPS-trainer-uddannelsen var Peter Ladefoged Andersen sammen med 23 andre fagpersoner den 11. december 2023 samlet i Fredericia. Her fik eksperterne undervisninger i, hvordan de kan oplære andre konsulenter i IPS-metoden, ligesom de fik rig mulighed for at dele ud af deres erfaringer.

"Der var en masse god erfaring, som blev delt, da vi var samlet i Fredericia. Der er stor forskel på, hvordan man har valgt at praktisere IPS-metoden i kommunerne, så det var både sjovt og lærerigt at høre om, hvordan indsatsen virker andre steder," fortæller Peter Ladefoged Andersen.

Netop erfaringsudveksling er ifølge chefkonsulent i STAR, Mette Fabricius Madsen, en af styrkerne ved IPS-uddannelsen.

"Det er guld værd, at vi kan samle så mange engagerede eksperter fra hele landet, der er klar på at dele ud af erfaringer. Jeg er sikker på, at de 24 faglige eksperter fra jobcentre og behandlingspsykiatrien i regioner kommer til at gøre en kæmpe forskel og styrke STARs mål om at udbrede kendskabet til IPS, " siger hun.

Kort om IPS-metoden

IPS står for Individuelt Planlagt job med Støtte og er en veldokumenteret beskæftigelsesindsats for personer med psykiske lidelser med positive effekter både i Danmark og internationalt.

En tidligere evaluering af Projekt Inklusion har vist, at knap 60 procent af deltagerne i IPS kom i job eller uddannelse over en periode på 18 måneder. Det er knap 30 procent flere end kontrolgruppen, hvor det kun var 46,5 procent, som kom i job eller uddannelse.

En sundhedsøkonomisk analyse af Projekt Inklusion har samtidig vist en samfundsøkonomisk gevinst ved IPS og IPS suppleret med træning i kognitive og sociale færdigheder.