Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Analyse af sanktioner på kontant- og uddannelseshjælpsområdet

21-11-2016

Udarbejdet af Deloitte, Departementet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Som led i en samlet evaluering af sanktioner for modtagere af uddannelses- og kontanthjælp er der gennemført tre analyser. Deloitte har gennemført en kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne. Beskæftigelsesministeriets Analyseenhed har gennemført en analyse af effekter af sanktionsreglerne og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet et deskriptivt notat af brugen af sanktionsreglerne.

Kvalitativ analyse af kommunernes administration af sanktionsreglerne - udarbejdet af Deloitte

Deloittes analyse af sanktionsområdet viser overordnet:

  • Hovedparten af kommunerne vurderer, at sanktioner har en positiv effekt i forhold til opfyldelse af rådighed og arbejdsmarkedstilknytning, samt at sanktionerne har en præventiv virkning.
  • Der er en tendens til en positiv sammenhæng mellem virkning/brug af sanktioner og øget ledelsesfokus og centralisering af opgavevaretagelsen i job- og ydelsescentre.
  • Der er på tværs af kommunerne et begrænset ledelsesmæssigt fokus på brugen af sanktioner.
  • Det vurderes, at der vil kunne opnås en mere effektiv og ensartet brug af sanktionssystemet ved at mobilisere et øget ledelsesfokus på området.

Kvalitativ analyse af sanktioner på kontant- og uddannelseshjælpsområdet (pdf)

Deskriptivt notat om hovedtendenserne indenfor sanktionsområdet - udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Det deskriptive notat viser følgende hovedtendenser:

  • Antallet af sanktioner er faldet fra 134.299 i 2013 til 97.986 sanktioner i 2014.
  • Der er en overvægt af uddannelsesmodtagere, som får en sanktion, idet 56.184 var uddannelseshjælpsmodtagere, mens 41.802 var kontanthjælpsmodtagere i 2014.

Deskriptivt notat om sanktioner til modtagere af kontanthjælp og uddannelseshjælp (pdf) (nyt vindue)

Beskæftigelsesministeriets analyse af, om sanktioner hurtigere får ledige i arbejde

Beskæftigelsesministeriet har undersøgt, om ledige i kontanthjælpssystemet, der får en sanktion, kommer hurtigere i beskæftigelse end ledige, der ikke bliver sanktioneret – indenfor rammerne af et system, hvor der kan gives en sanktion.
Beskæftigelsesministeriets effektanalyse

Sidst opdateret: 12-03-2024