Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Jobpræmiers effekt på langtidslediges beskæftigelse

17-03-2017

Udarbejdet af KORA

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har fået evalueret de to tidligere jobpræmieordningers effekt på langtidslediges beskæftigelse.

Jobpræmie er en skattefri præmie, som udbetales, hvis en borger i målgruppen for jobpræmieordningen opnår beskæftigelse inden for forsøgsperioden. Præmien udgør fire pct. af arbejdsindkomsten med et loft på 600 kr. per måned.

To forsøgsordninger evalueres, dels ordningen for enlige forsørgere, som var gældende i perioden fra 1. januar 2011 til 31. december 2012, og dels forsøgsordningen for langtidsledige, som forløb i perioden fra 1. juni 2012 til 31. maj 2014.

Evalueringen viser ingen positive signifikante effekter på beskæftigelse for nogen af forsøgsordningerne. Det vil sige, der ikke er tegn på, at de specifikke jobpræmier får langtidsledige borgere hurtigere tilbage i job.

Det er væsentligt at fremhæve, at alle resultater gælder for ledige, der netop kvalificerer sig til ordningen. Derfor kan resultaterne ikke nødvendigvis generaliseres til ledige med længere tids ledighed.

Jobpræmiers effekt på langtidslediges beskæftigelse (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023