Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evaluering af Empowermentprojektet

08-06-2017

Udarbejdet af Deloitte

Empowerment projektet var et 2-årigt projekt igangsat af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i 2014. I alt deltog 3.748 borgere fordelt på 30 kommuner i projektet. Formålet med projektet var, at den enkelte borger fik indflydelse på egen indsats og tog medejerskab for vejen mod job eller uddannelse.

De 30 empowermentprojekter arbejdede med empowerment på forskellige måder. Det var dog et krav, at alle projekter skulle:

  • Sikre borgeren indflydelse på mål og indsats
  • Udarbejde en tværfaglig indsatsvifte
  • Anvende én tværfaglig plan
  • Sikre, at alle borgere har en koordinerende sagsbehandler
  • tilbyde en mentor til alle.

Evalueringen har resulteret i fem hypoteser om, hvordan der sættes virksomme mekanismer i gang, når en borger får større indflydelse på sit eget forløb.

Projektintroduktion (pdf) (nyt vindue)Folder om de fem hypoteser (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023