Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Evaluering af Empowermentprojektet

08-06-2017

Udarbejdet af Deloitte

Evalueringen omfatter

  • Deskriptiv analyse af målgruppe, aktiviteter og afgangsmønstre i projektet baseret på data på individniveau.
  • Statistisk analyse af borgernes selvvurderinger på baggrund af data fra progressionsværktøjet minvurdering.dk
  • Kvalitativ analyse, hvor der med afsæt i 30 borgerforløb fra fem projekter fokuseres på udvalgte temaer vedrørende det empowermentoriente-rede arbejde med borgerne. Denne analyse understøttes af en survey blandt sagsbehandlere og borgere.
  • Evaluering af minvurdering.dk som redskab til dialog med udsatte borgere i jobcentrene.
  • Opsamlingsnotat.

Evalueringen har bl.a. resulteret i fem hypoteser om hvordan der sættes virksomme mekanismer i gang når borgeren får større indflydelse på sit eget forløb. Der er udarbejdet en lille folder, hvor de fem hypoteser præsenteres.

Læs projektintroduktion, de fem delrapporter og den lille folder her:

Projektintroduktion (pdf) (nyt vindue)
1. og 2. delanalyse (pdf) (nyt vindue)
3. delanalyse (pdf) (nyt vindue)
4. delanalyse (pdf) (nyt vindue)
5. Opsamlingsnotat (pdf) (nyt vindue)

Folder om de fem hypoteser (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 09-10-2018