Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Sagsbehandlerrelaterede forhold som påvirker lediges jobchancer

11-10-2019

Udarbejdet af VIVE

Med Aftalen om forenklet beskæftigelsesindsats (2018) besluttede aftalepartierne, at der skulle udarbejdes en litteraturgennemgang af effekten af personligt fremmøde. Dette følger aftalens intention om at fremme større fleksibilitet i kontaktforløbet med ledige borgere, hvortil det er aftalt, at a-kasser kan deltage i fællessamtaler med dagpengemodtagere ved brug af video.

Litteraturgennemgangene ser på: 1. effekten af personligt fremmøde ift. andre mødeformer og 2. øvrige sagsbehandlerelaterede forhold. Forskerne fra VIVE har screenet og analyseret 20 relevante artikler til den samlede litteraturgennemgang. Artiklerne omhandler møder på distance, sagsbehandleres relative effektivitet, sagsbehandlers visitering af indsats til borgeren, effekten af lavere sagsstamme og øvrige sagsbehandlerrelaterede forhold.

Sagsbehandlerrelaterede forhold som påvirker lediges jobchancer (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023