Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Slutevaluering af RCT-forsøget Job-bro til Uddannelse

07-06-2021

Udarbejdet af Epinion, Metrica og Center for Ungdomsforskning (CeFu) for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Job-bro til Uddannelse er et satspuljefinansieret forsøg målrettet de mest udsatte uddannelseshjælpsmodtagere. Forsøget blev gennemført i perioden 2018-2020 i 11 kommuner i samarbejde med 10 erhvervsskoler. Formålet med forsøget var at bygge videre på de positive erfaringer fra Brobygningsforløb på erhvervsskoler og opbygge yderligere viden om, hvad der virker for at få de mest udsatte unge i uddannelse og job.

Evalueringen bidrager bl.a. med konkrete greb til, hvordan de fagprofessionelle kan styrke arbejdet med de unges helbredsudfordringer. Se desuden video fra CEFU om hvordan man konkret kan arbejde med helbredsmestring.

Slutevaluering af RCT-forsøget Job-bro til Uddannelse (pdf) (nyt vindue)

Job-bro til Uddannelse - Delanalyse af fidelitet blandt jobcentre i RCT-forsøget (pdf) (nyt vindue)

Job-bro til Uddannelse - Delanalyse af de kvantitative effekter (pdf) (nyt vindue)

Retteark til Delanalyse af de kvantitative effekter (pdf) (nyt vindue)

Video: Helbredsmestring blandt udsatte unge

I denne video præsenterer Noemi Katznelson og Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning modellen for helbredsmestring blandt udsatte unge. Modellen er et redskab til fagprofessionelle, der kan bruges til at styrke arbejdet med de unges helbredsmæssige udfordringer, der fylder meget for gruppen af de mest udsatte unge.

Sidst opdateret: 22-05-2023