Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Fokusrevision om implementering af forenklingsreformen

19-04-2023

Udarbejdet af BDO på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen har fået gennemført en fokusrevision af implementeringen af den forenklede beskæftigelsesindsats, som trådte i kraft 1. januar 2020. Det er revisionsvirksomheden BDO, som har gennemført fokusrevisionen, som består af en analyse af, hvordan de friere rammer for udmøntning af indsatsen er forvaltet i kommunernes jobcentre, herunder tilrettelæggelsen og brugen af samtaler og ret og pligt-aktivering. Desuden har fokusrevisionen undersøgt kommunerne og a-kassernes indsats omkring fællessamtaler for dagpengemodtagere.

Fokusrevisionen viser, at:

  • Samtaleindsatsen er blevet mere intensiv og differentieret.
  • Tilbud gives i nogenlunde samme omfang som før og i høj grad med afsæt i individuelle vurderinger af den lediges behov, hvilket følger intentionen med forenklingen.
  • Virksomhedsplaceringer fylder mindre i indsatsen end før reformen, og vejledning og opkvalificering fylder mere.
  • Kommunerne styrer i høj grad indsatsen efter fokusmålene om samtaler og tilbud som led i skærpet tilsyn, som blev indført med forenklingen.
  • Mange ledige får ikke de fællessamtaler med jobcenter og a-kasse, de har krav på. Dette på trods af initiativer i forenklingen, som skulle gøre det nemmere at afvikle fællessamtalerne, bl.a. ved at give a-kassen mulighed for at deltage digitalt.

Fokusrevision om implementering af forenklingsreformen (pdf) (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023