Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anden del af nytænkning er trådt i kraft – færre proceskrav

24-03-2023

Den 22. marts er flere elementer af anden del af nytænkning trådt i kraft. Det betyder blandt andet færre proceskrav til kommunerne, og det giver fleksible rammer for afholdelse af jobsamtaler og øget fokus på ordinære timer.

Borgerne kan nu vælge, om de vil holde digitale eller fysiske samtaler, og ledige skal have et aktivt tilbud om uddannelse, virksomhedsrettet indsats eller ordinære timer. Samtidig afskaffes en række proceskrav til kommunerne. Formålet er at understøtte, at jobcentrene bruger ressourcerne der, hvor de har størst effekt og kommer flest ledige til gavn. Ændringerne er en del af Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2022 og trådte i kraft 22. marts 2023.

Udvidet mulighed for digitale samtaler

Alle ledige kan fremover vælge, om de vil holde fysiske, video eller telefoniske samtaler med jobcenter og a-kasse. Første samtale skal stadig være fysisk.

Mere målrettede tilbud

Ledige der skal have et ret- og pligt tilbud, skal fremover have tilbudt ordinær uddannelse eller virksomhedsrettede indsatser. STAR styrker sin virksomhedsrettede vejledning med en hotline, hvor virksomheder kan ringe med spørgsmål om virksomhedspraktik. Det skal understøtte, at virksomhedspraktikforløb bliver sat i gang på ordentlige vilkår, hvor gældende regler bliver overholdt, og forebygge fortrængning af ordinær arbejdskraft. Den bliver integreret i den eksisterende Jobservice Danmark hotline.

Mindre administration i kommunerne og forenklinger af administrative krav

Opfølgningen i skærpet tilsyn er blevet forenklet, og der er ikke længere et krav om, at kommunen skal have en beskæftigelsesplan og resultatrevision.

Læs mere om nytænkning her:

Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

Find nummeret til virksomhedshotline her:

STARs landsdækkende virksomhedsservice