Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Ny evaluering bekræfter viden om indsatsen for udsatte

17-08-2023

En ny evaluering af to puljer målrettet borgere med handicap kommer frem til en række anbefalinger, som vi også kender fra andre lignende projekter.

Der er udarbejdet en samlet evaluering af puljen til projekter med virksomhedsrettede indsatser for personer med handicap og puljen til reintegration af sindslidende og psykisk syge på arbejdsmarkedet. De anbefalinger, som kan udledes af evalueringens konklusioner stemmer overens med den viden, vi allerede har på området.

Evalueringen viser, at indsatserne skal være individuelt tilrettelagt, der skal være god tid til at arbejde med deltagerne i deres tempo. Der skal arbejdes med deltagernes barrierer for at komme i arbejde og med praktisk træning. Én fast kontaktperson og vedvarende kontakt og støtte - også efter deltageren er kommet i beskæftigelse - er vigtige elementer. Det gælder både støtte til borgeren, men også til den arbejdsplads, hvor borgeren bliver ansat.

Deltagerne i de omfattede projekter har udviklet sig positivt, og indsatserne har hjulpet deltagerne tættere på arbejdsmarkedet. Deltagerne på tværs af de to puljer har været tilfredse med indsatserne og oplever, at de har fået et stort udbytte af forløbene, herunder at de:

  • Har fået en større livsglæde
  • Kan mere/noget de ikke kunne før
  • Har fået øget tro på sig selv.

Styrelsen har samlet anbefalingerne i et et-siders-notat:

Gode råd til indsatsen for borgere med psykisk sygdom og handicap (pdf)

Konklusionerne i form af anbefalinger til indsatsen ligger tæt op af de anbefalinger der er udledt fra andre projekter, fx Flere Skal Med og JobFirst. Og anbefalingerne matcher de principper, som metoden IPS (Individuelt Planlagt Støtte) arbejder med.

Der er også netop udgivet en ny evaluering af bland andet Flere Skal Med II, hvor anbefalingerne uddybes. Den kan du læse mere om lige her:

Ny samlet evaluering viser, hvordan udsatte ledige kan hjælpes i job

Læs hele evalueringen af de to handicappuljer her:

Evaluering af handicappuljer 2019 (pdf)