Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsgivers udfordringer med rekruttering er aftagende

26-06-2024

Rekrutteringssurvey for juni 2024 viser, at udfordringerne med at ansætte medarbejdere er stort set uændret og ligger omkring niveauet i 2019.

Rekrutteringssurveyen for juni 2024, som er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et billede af arbejdsgiveres rekrutteringssituation. Undersøgelsen bygger på jobopslag fra september 2023 til februar 2024 – en periode der har været præget af en fortsat stigende beskæftigelse.

  • De ledige stillinger blev ikke besat i 10 procent af arbejdsgivernes rekrutteringsforsøg. Derudover blev 12 procent af forsøg på rekruttering besat med en ny medarbejder, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer. Samlet var der udfordringer i 22 procent af arbejdsgivernes forsøg på rekruttering. Et tal som er stort set uændret fra rapporten fra marts 2024.
  • Målt i antal svarer det til, at der i 35.700 rekrutteringsforsøg ikke blev ansat nogen, og at der var 41.100 rekrutteringsforsøg, hvor den ansatte ikke levede op til alle arbejdsgiverens ønsker. I alt oplevede arbejdsgivere udfordringer i 76.800 tilfælde.
  • Der var variationer mellem de enkelte regioner i den forgæves rekrutteringsrate, altså andelen af forgæves rekrutteringsforsøg. Mindst i Østjylland og størst på Sjælland.
  • Der var store forskelle mellem branchernes udfordringer med ansættelse. Udfordringerne var størst inden for hotel- og restauration samt bygge og anlæg. Omvendt var det lavest inden for kultur og fritid samt ejendomshandel og udlejning.

Rekrutteringssurveyen er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med HBS Economics. Den giver et billede af arbejdsgivernes rekrutteringssituation.

Rekrutteringssurveyen udkommer fire gange om året.

Du finder rekrutteringssurveyen for juni 2024 her