Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings strategi

Målet for hele Beskæftigelsesministeriet er: Flest muligt i job på et bæredygtigt arbejdsmarked.

Mål og resultatplan for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2023 (pdf) (nyt vindue)

Kerneopgaver

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tre kerneopgaver:

  • Politikforberedende arbejde
  • Implementering og tilsyn
  • Viden og digitalisering

Politikforberedende arbejde

Styrelsen understøtter politikudviklingen og forberedelsen af
politiske udspil, aftaler og reformer på beskæftigelsesområdet og det sociale sikringsområde. Målet er at understøtte politiske aftaler, reformer og regler med faglige bidrag og input.

Implementering og tilsyn

Styrelsen understøtter implementeringen af beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik i dialog med relevante interessenter. Styrelsen monitorerer løbende indsatsen ift. ledige, herunder kommuner og a-kassers indsats, og fører tilsyn med, at intentionerne i beskæftigelsespolitikken og den sociale sikringspolitik realiseres.

Viden og digitalisering

Styrelsen udvikler og formidler ny viden om arbejdsmarkedet, beskæftigelsesindsatsen og den sociale sikringsindsats til gavn for politiske interessenter, beskæftigelsessystemet generelt og for samfundet. Styrelsen udvikler og vedligeholder ligeledes digitale løsninger, som understøtter beskæftigelsesindsatsen og implementeringen af reformer på beskæftigelsesområde

Resultatløn til direktøren for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året - herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan. Direktøren tiltrådte 25. oktober 2021. Derfor dækker udmøntningen perioden fra 25. oktober til 31. december 2021. Udmøntningen udgør 15.000 kroner.

Sidst opdateret: 31-05-2023