Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Redegørelse for Ankestyrelsens afgørelser i sager om ressourceforløb - når borgeren har klaget over, at der ikke er tilkendt førtidspension

16-02-2018

Ankestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om deres praksis i klagesager, hvor Ankestyrelsen har vurderet grundlaget for at give førtidspension til borgere, der har klaget over, at de blev visiteret til et ressourceforløb frem for en førtidspension.

Styrelsen har bedt Ankestyrelsen om at udarbejde en redegørelse om Ankestyrelsens praksis i sager, hvor de vurderer, at der er eller ikke er grundlag for at give førtidspension til borgere.

Ankestyrelsens redegørelse er baseret på en gennemgang af 40 klagesager, som er behandlet i Ankestyrelsen i 2016 og første halvår af 2017 samt et mindre antal sager fra 2015.

Redegørelsen beskriver eksempler på, hvilke faktiske forhold Ankestyrelsen lægger vægt på i afgørelserne, herunder særligt hvorfor betingelserne for ret til førtidspension er eller ikke er opfyldt.

Redegørelse for Ankestyrelsens afgørelser i sager om ressourceforløb - når borgeren har klaget over, at der ikke er tilkendt førtidspension (pdf)(nyt vindue)

Sidst opdateret: 16-02-2018