Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fokusrevision 2021. Fleksjob og ledighedsydelse

30-11-2021

Udarbejdet af Deloitte for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Denne er version 2.0 og opdateret i februar 2022.

Fokusrevisionen har til formål at efterprøve, om kommunernes forvaltning af fleksjobordningen stemmer overens med loven og intentionerne bag ordningen. Hertil kommer et særskilt fokus på, om der med ordningen er tale om en jobrettet indsats med fokus på progression.

Fokusrevision 2021. Fleksjob og ledighedsydelse

Styrelsen modtager spørgsmål om fokusrevision af fleksjob og ledighedsydelser, som kan være af generel interesse for alle kommuner. På den baggrund har styrelsen samlet nedenstående spørgsmål og svar.

Spørgsmål og svar om fokusrevision af fleksjob og ledighedsydelse

 

Sidst opdateret: 18-03-2022