Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

For at få dagpenge skal man opfylde en række betingelser. 

For at få ret til dagpenge skal du ud over at være medlem af en a-kasse:

  • være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret fra den første dag, du er ledig
  • opfylde beskæftigelseskravet
  • opfylde indkomstkravet
  • ikke være selvforskyldt ledig
  • tjekke jobforslag mindst hver 7. dag
  • have et fyldestgørende og godkendt CV senest 2 uger efter, du er tilmeldt som ledig i jobcentret.

Til sagsbehandlere

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Til borgere

Det er a-kasserne, der administrerer reglerne. Hvis du har spørgsmål eller behov for vejledning eller hjælp til, hvordan du skal udfylde blanketter, skal du henvende dig til din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om din ret og pligt efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Det er også din a-kasse, der kan svare dig på konkrete spørgsmål i din konkrete sag om dagpenge.

Arbejdsløshedsdagpenge på borger.dk (nyt vindue)

Liste over a-kasserne

Hvor kan jeg klage?

Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) behandler klager over a-kassernes afgørelser og vejleder borgere og a-kasser generelt om regler og praksis inden for arbejdsløshedsforsikringen.

Center for klager om Arbejdsløshedsforsikring (nyt vindue)

Sidst opdateret: 06-09-2018