Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder

Her kan du få overblik over de aktuelle satser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings områder.

Vi har modtaget henvendelser om, at udskrifter af vores vejledninger fra Retsinformation.dk nogen gange får tallene og teksterne til at ”hoppe”. Vi anbefaler, at man vælger at åbne vejledningen via PDF-ikonet øverst på siden i retsinformation.dk, før man skriver vejledningen ud.

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Vejledning om satser mv. omfatter følgende:

 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Delpension
 • Fleksydelse
 • Kontanthjælp
 • Uddannelseshjælp
 • Ressourceforløbsydelse
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Bidrag til arbejdsmarkedets tillægspension
 • Løntilskud
 • Jobrotationsydelse
 • Prisloft på 6 ugers jobrettet uddannelse
 • Rådighedsbeløb
 • Seniorjob
 • Befordringsgodtgørelse

Retsinformation: Vejledning nr. 10391 af 19. december 2022 om satser mv. for 2023 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9768 af 29. juni 2022 om satser mv. for 2022 (nyt vindue)

Satser for arbejdsløshedsdagpenge, efterløn m.m.

Arbejdsløshedsforsikringens område omfatter følgende:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • Dagpengegodtgørelse (G-dag)
 • Efterløn
 • Satser for dagpenge, der kan udbetales i forbindelse med aktivering mv.
 • Beløbsgrænser og bundfradrag vedrørende efterløn
 • Lempeligt fradrag i efterløn ved arbejde
 • Skattefri præmie
 • Særlige reduktionsbeløb for efterløn (EØS-lande, Schweiz og Færøerne)
 • Arbejdsløshedsforsikringsbidrag, efterlønsbidrag og ATP-bidrag
 • Omregningssats
 • Omregningsfaktor feriedagpenge for optjeningsåret 2013
 • Timesats for ATP-bidrag 
 • Indekseringsfaktorer 
 • DIS-faktorer

Retsinformation: Vejledning nr. 9076 af 3. februar 2023 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikrings område 2023 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9985 af 29. november 2021 om satser mv. på arbejdsløshedsforsikrings område 2022 (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9498 af 15. juni 2023 om regulering pr. 1. januar 2023 af satser for social pension mv. (nyt vindue)

Bemærk at Vejledning om regulering af satser for social pension mv. 2023 er opdateret den 15. juni 2023. Det drejer sig om flere af satserne i tabel 2, herunder satserne i pkt. 1, 4, 6-9, 11, 13 og satserne for varme og elforbrug under pkt. 2.

Retsinformation: Vejledning nr. 9908 af 9. november 2021 om regulering pr. 1. januar 2022 af satser på Beskæftigelsesministeriets område (nyt vindue)

Der gøres opmærksom på følgende vedrørende tidligere versioner af vejledningen:

Den tidligere vejledning nr. 9845 af 20. oktober 2021, indeholdt en fejl i tabel 13 Husholdningsfradrag ved el (bkg. §17, stk. 3) i kolonnen "enlig årlig", hvor satsen var forkert.

Den tidligere vejledning nr. 9870 af 20. oktober 2021 indeholdt en fejl i tabel 3 Individuel boligstøtte - diverse satser under punkt 5: Opregulering af personlig indkomst ved årsomregning af boligstøtte, hvor procentsatsen "andre" er ændret.

Retsinformation: Vejledning nr. 10025 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10024 af 15. november 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 – revideret (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9530 af 29. juni 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10143 af 16. november 2016 af satser om regulering pr. 1. januar 2017 (nyt vindue)

Det bemærkes endvidere, at satserne i tabel 2 - Individuel boligstøtte - boligsikring i 2022 er identiske med satserne i 2021. Dette skyldes en korrektion af reguleringen bagud i tid, der stort set svarer til reguleringen fra 2021 til 2022.

Ældre satser

Satser for ledighedsydelse, sygedagpenge, uddannelseshjælp, kontanthjælp m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 10084 af 27. oktober om regulering pr. 1. januar 2023 af satser for social pension mv. (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10238 af 27. december 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10026 af 15. november 2019 om satser m.v. for 2020 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9166 af 1. marts 2019 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10090 af 20. december 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9885 af 26. oktober 2018 om satser m.v. for 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10204 af 7. december 2017 om satser m.v. for 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10325 af 20. december 2016 om satser m.v. 2017 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10038 af 24. oktober 2016 om satser m.v. 2016 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9043 af 27. januar 2015 om satser m.v. 2015 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9507 af 8. juli 2014 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9796 af 5. december 2013 om satser m.v. 2014 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9625 af 12. december 2012 om satser m.v. 2013 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9115 af 12. marts 2012 om satser m.v. 2012 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9679 af 15. december 2010 om satser m.v. 2011 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9930 af 25. november 2009 om satser m.v. 2010 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9783 af 19. november 2008 om satser m.v. i 2009 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10239 af 14. november 2007 om satser m.v. i 2008 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10122 af 13. december 2006 om sygedagpenge, delpension, fleksydelse, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelse og aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 100 af 17. november 2005 om satser m.v. pr. 1. januar 2006 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 102 af 16. november 2004 om satser m.v. pr. 1. januar 2005 (nyt vindue)

Satser for pension, boligstøtte, børnetilskud, hjælp i særlige tilfælde m.m.

Retsinformation: Vejledning nr. 9165 af 1. marts 2019 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10091 af 20. december 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9886 af 26. oktober 2018 af satser om regulering pr. 1. januar 2019 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 10048 af 3. november 2017 af satser om regulering pr. 1. januar 2018 (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 9039 af 23. januar 2015 om regulering pr. 1. januar 2015 af satser (nyt vindue)

Retsinformation: Vejledning nr. 11284 af 17. december 2015 om regulering pr. 1. januar 2016 af satser (nyt vindue) 

Spørgsmål og svar om befordringsgodtgørelse for personer i tilbud

 

Sidst opdateret: 28-06-2023