Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejdsløshedsdagpenge

Arbejdsløshedsdagpenge (dagpenge) er en ydelse, som kan udbetales til ledige medlemmer af en a-kasse. Arbejdsløshedsdagpenge er for både lønmodtagere og selvstændige.

For at få dagpenge skal den ledige opfylde en række betingelser. Den ledige skal: 

  • have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • være tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcenteret fra den første ledighedsdag
  • opfylde indkomstkravet/beskæftigelseskravet
  • have et fyldestgørende og godkendt CV senest 2 uger efter tilmeldingen som ledig i jobcentret
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Handouts om den digitale visning af dagpengetællerne

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet handouts, som kort beskriver den digitale visning af dagpengetællerne på jobnet.dk.

”Hand-out” kan udleveres til dagpengemodtagerne i jobcentrene eller i a-kassen.

Bemærk, at dagpengetælleren vedr. dagpengeperiodens længde ikke er retvisende for dimittender med ret til dagpenge, der fra d. 1. maj 2023 har en dagpengeperiode på 1 år inden for en referenceperiode på 2 år. Dimittender vil derfor ikke have adgang til visning af deres tællere.

Jobnet Support: Quick Guide: Dagpengetællere - regler og muligheder (pdf)

Spørgsmål om regler og praksis

Er du sagsbehandler i en a-kasse, kan du stille spørgsmål om reglerne og praksis til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring.

Klager om arbejdsløshedsforsikring og efterløn

Styrelsens borgerrettede vejledning om dagpengereglerne er udgivet på borger.dk. 

Arbejdsløshedsdagpenge

Sidst opdateret: 12-03-2024