Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Økonomisk hjælp til flytning

Kommunen kan yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- og erhvervsforhold, hvis en borger ikke selv har mulighed for af betale udgiften.

Kommunen kan efter aktivlovens § 85 yde hjælp til en flytning, som forbedrer ansøgerens eller familiens bolig- eller erhvervsforhold.

Det er en betingelse for at kommunen yder hjælp til en flytning, at hverken ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, der kan dække behovet. Kommunen kan for eksempel yde hjælp til udgifter til transport af indbo og rejseudgifter for ansøgeren og familien.

Rimelig disposition

Det er ikke enhver forbedring af boligforholdene, der er en boligmæssig forbedring i lovens forstand. Dispositionen skal desuden være rimelig set i forhold til ansøgerens samlede situation, herunder den pågældendes mulighed for selv at afholde den fremtidige husleje.

En forbedring af erhvervsforholdene forudsætter, at ansøgeren er sikret arbejde, og at arbejdet er mere end blot midlertidigt.

Betingelser for hjælp til flytning til udlandet

For at kunne yde hjælp til flytning til udlandet forudsætter det, at ansøgeren er statsborger i eller har særlig tilknytning til vedkommende land eller, at ansøgeren er sikret varige arbejdsmuligheder i landet.

Sidst opdateret: 22-05-2023