Spring over hovedmenu

Boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde

Boligstøtte ydes som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift og som lån til beboerindskud. Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse.

Sidst opdateret: 21-01-2019