Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Boligstøtte, børnetilskud og hjælp i særlige tilfælde

Boligstøtte ydes som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift og som lån til beboerindskud. Børnetilskud ydes som hjælp til barnets forsørgelse.

Boligstøtte

Boligstøtte ydes som en hjælp til betaling af den løbende boligudgift. Det er også muligt at søge om lån til beboerindskud i almene boliger.

Boligstøtte

Børnetilskud

Børnetilskud ydes til forskellige målgrupper som hjælp til barnets forsørgelse. Det drejer sig bl.a. om børn af enlige forsørgere og børn, som ikke har to forsørgelsespligtige forældre. Man kan have ret til mere end én type af børnetilskud.

Børnetilskud

Hjælp i særlige tilfælde

Kommunen kan i særlige tilfælde yde hjælp til udsatte borgere, som ikke selv kan betale for visse udgifter. Det kan fx være hjælp til enkeltudgifter, medicin, syge- og tandbehandling, midlertidig huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere og flytning.

Hjælp i særlige tilfælde

Sidst opdateret: 22-05-2023