Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om budget og kontering for jobrotation

Vi modtager jævnligt spørgsmål om jobrotation, som kan være af generel interesse.

Da der er tale om en ydelse til arbejdsgiveren, der skal dække virksomhedens udgifter til ansættelse af den ledige og udgifter i forbindelse med den beskæftigedes uddannelse, er det den kommune, hvor virksomheden er beliggende, der afholder udgiften. Dette er parallelt til den seneste ændring af voksenlærlingeordningen, hvor det fremgår, at afgørelse om tilskud træffes af den kommune, hvor praktikstedet er beliggende (Lov nr. 431 af 28/04/2010). Læs mere i Vejledning om jobrotation, pkt. 5.5.

Kommunen (som jobcenter) skal registrere udgifter til udbetaling af jobrotationsydelse til virksomheder (herunder kommunale) på gruppering 102 og 103 på hovedfunktion 5.68.98. Beskæftigelsesordninger. Kommunen modtager 60 pct. refusion for udgifterne på gruppering 102. Refusionen registreres på samme hovedfunktion på gruppering 010 på dranst 2. Desuden har kommunen mulighed for at ansøge om et tilsagn givet som tilskud på 60 pct. af udgifterne afholdt på gruppering 103. Tilskud givet som tilsagn indtægtsføres på gruppering 103 og registreres dermed ikke på dranst 2.

Den udgift til løn til jobrotationsvikaren, som den kommunale arbejdsgiver har i forbindelse med jobrotationsprojektet skal registreres på hovedart 1 Lønninger under de kommunale virksomheder, institutioner og forvaltninger, hvor de er ansat. Her indtægtsføres også den jobrotationsydelse, som jobcentret udbetaler til den kommunale arbejdsgiver. Derved belastes kommunens serviceramme ikke ved jobrotation i kommunalt regi. Dette er samme fremgangsmåde som ved kommunalt fleksjob og skånejob.

Sidst opdateret: 29-09-2020