Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Arbejde og folke- og førtidspension

Der er gode muligheder for at arbejde i et vist omfang ved siden af folkepensionen eller førtidspensionen.

Mange vælger at arbejde, selvom de har ret til folkepension eller førtidspension.

Arbejder man selv som folkepensionist, påvirker arbejdsindtægterne ikke folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, hvis der er tale om indtægter fra personligt arbejde, f.eks. lønindtægter. 

Det er muligt at opsætte folkepensionen og få ret til et tillæg til pensionen. Man opsætter pensionen ved at arbejde og udskyde pensionen.

Har en folke- eller førtidspensionist en ægtefælle eller samlever, påvirker dennes indtægter fra personligt arbejde, f.eks. lønindtægter, heller ikke pensionens størrelse. 

Arbejde og folkepension

Arbejde og opsat folkepension

Arbejde og førtidspension (ny ordning)

Arbejde og førtidspension (gammel ordning)

Love og regler om folke-og førtidspension

Lov om social pension: LBK nr. 527 af 25/04/2022

Vejledning om folkepension efter lov om social pension: VEJ nr. 53 af 31/08/2007

Vejledning om førtidspension fra 1. januar 2003: VEJ nr. 105 af 23/10/2002

Bekendtgørelse om seniorførtidspension: BEK nr. 1555 af 18/12/2013

Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension: SKR nr. 9806 af 18/12/2013

Sidst opdateret: 25-03-2024