Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Integration rådighedsloft

I samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgørelser af antal helårspersoner i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller integrationsprogrammet. Disse opgørelser vedrører kommunernes foreløbige og endelige restafregning

Opgørelserne tager udgangspunkt i information om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet samt aktiveringsoplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Derudover er der anvendt registerdata fra Danmarks Statistik til brug for udsøgning af den potentielle gruppe, der kan få aktive beskæftigelsesrettede tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet. For den samlede gruppe af personer er det undersøgt om og for hvilke perioder en person har været i tilbud. Antallet af dage i tilbud er herefter optalt til antal helårspersoner i enten danskuddannelse eller aktive beskæftigelsesrettede tilbud.

Helårspersoner i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud og mentorforløb) efter integrationsloven.

Integrationsrådighedsloft - 2023

Kommunerne skal til den endelige restafregning ikke nødvendigvis afvente denne endelige opgørelse, men kan vælge at bruge andre opgørelser, eller vælge at lægge den foreløbige opgørelse til grund for den endelige restafregning.

Antal helårspersoner for 2023 (Excel)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner i tilbud.

Integrationsrådighedsloft - 2022

Antal helårspersoner for 2022 (Excel)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner i tilbud.

Integrationsrådighedsloft - 2021

Antal helårspersoner for 2021 (Excel)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner i tilbud.

 

Sidst opdateret: 08-05-2024