Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Integration rådighedsloft

I samarbejde med Udlændinge- og Integrationsministeriet viser Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra 2015 opgørelser af antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. Disse opgørelser vedrører kommunernes foreløbige og endelige restafregning

Integration rådighedsloft - 2020

Antal helårspersoner for 2020 (foreløbig) (Excel) (nyt vindue)

Bemærk: Grundet forsinkelse i leveringen af dele af datagrundlaget, kan tilbud for personer, der er indvandret i 1. halvår 2020, være undervurderet.

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af UIM som antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2019 – 1. halvår 2020.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 1. halvår 2020.

Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde.

Integration rådighedsloft – 2019

Antal helårspersoner for 2019 (Excel) (nyt vindue)

Refusion vedrørende personer i tilbud under selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet opgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriet som antal helårspersoner i tilbud for 2019.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2019. Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde.

Integration rådighedsloft - 2018

Antal helårspersoner (endelig opgørelse) for 2018 (Excel) (nyt vindue)

Refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet opgøres af Udlændinge- og Integrationsministeriet som antal helårspersoner i tilbud for 2018.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2018. Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde.

Til forskel fra tidligere vises ikke længere opgørelsen af rådighedslofterne for introduktionsforløb, da refusionen er afskaffet fra og med 2018, jf. lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love.

Integration rådighedsloft - 2017

Antal helårspersoner (endelig opgørelse) for 2017 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner i tilbud for hele året 2017.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 2017. Metoden følger tidligere anvendte fremgangsmåde

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2017 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2016 -1. halvår 2017.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet med data opdateret til og med 1. halvår 2017. Metoden følger den brugt tidligere.

Integration rådighedsloft - 2016

Antal helårspersoner for 2016 - opdateret maj 2017 (Excel) (nyt vindue)

Til brug for den endelige restafregning af refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Udlændinge- og Integrationsministeriet (UIM) foretage en opdateret opgørelse af antal helårspersoner i tilbud for 2016.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt opdateret til og med 2016. Der er hentet oplysninger vedr. start og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner baseret på aktiveringsoplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i tilbud for perioden 2016.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser/skøn over antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til endelig restafregning for 2016.

Antal helårspersoner (foreløbig opgørelse) for 2016 (Excel) (nyt vindue)

Med hensyn til refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har UIM opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2015 -1. halvår 2016.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt kun opdateret til og med 1. halvår 2016. Der er hentet oplysninger vedrørende start- og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb, hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

Integration rådighedsloft 2015

Antal helårspersoner for 2015 - opdateret maj 2016 (Excel) (nyt vindue)

Oversigten over antal helårspersoner for 2015 er opdateret maj 2016. Antal helårspersoner under integrationsprogrammet er antal helårspersoner i danskuddannelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud eller i mentorforløb. Antal helårspersoner under introduktionsforløbet er helårspersoner i danskuddannelse under introduktionsforløbet og som noget nyt fra 2015 også helårspersoner i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven og helårspersoner i vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik eller løntilskud.

Antal helårspersoner til foreløbig restafregning for 2015 (Excel) (nyt vindue)

Til brug foreløbig afregning af refusion vedrørende personer i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering opgjort antal helårspersoner i tilbud for perioden 2. halvår 2014 -1. halvår 2015.

Kommunerne kan vælge at anvende egne opgørelser/skøn over antal helårspersoner i tilbud under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til foreløbig restafregning for 2015.

Opgørelsen tager udgangspunkt i oplysninger om danskuddannelse fra Danskuddannelsesdatabasen under Udlændinge- og Integrationsministeriet. Denne database er på nuværende tidspunkt kun opdateret til og med 1. halvår 2015. Der mangler dog indberetninger fra sprogcentrerne i Viborg, Favrskov og Give. Der er hentet oplysninger vedrørende start- og slutdatoer på gennemførte moduler. For de forløb, hvor der ikke er en slutdato på et modul undersøges oplysninger om fremmøde til undervisning. Der tælles de hele måneder med hvor der er registreret undervisning. Hvis der ingen registrering er, udgår forløbet.

Derefter er der hentet oplysninger fra opholdsgrundlagsregisteret vedrørende personer, der har fået ophold under henholdsvis integrationsprogrammet og introduktionsforløbet til brug for udsøgning af den potentielle gruppe, der kan have fået aktive beskæftigelsesrettede tilbud.

For den samlede gruppe af personer er der på baggrund af Det Fælles Datagrundlag undersøgt om og for hvilke perioder en person har været i aktive beskæftigelsesrettede tilbud. Antallet af dage i beskæftigelsesrettede tilbud optælles. Herefter samles datagrundlagene og antallet af helårspersoner i enten danskuddannelse eller aktive beskæftigelsesrettede tilbud opgøres Opgørelsen omfatter følgende:

Helårspersoner i tilbud under integrationsprogrammet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud og mentorforløb) efter integrationsloven.

Helårspersoner i tilbud under introduktionsforløbet er personer i:

  • Danskuddannelse
  • Aktive beskæftigelsesrettede tilbud (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og løntilskud) efter integrationsloven
  • Personer i danskuddannelse efter danskuddannelsesloven. Perioder med arbejdsmarkedsrettet danskundervisning tæller ikke med.
Sidst opdateret: 04-01-2021