Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Folkepension, tidlig pension, førtidspension og seniorpension

Folkepension, tidlig pension, førtidspension og seniorpension er offentlige sociale pensionsordninger.

Folkepension

Folkepensionen er en offentlig social pension, der sikrer alle en indkomst, når de når folkepensionsalderen.

Tidlig pension

Personer, som opfylder et krav om mange års anciennitet på arbejdsmarkedet, kan gå på tidlig pension enten 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen.

Førtidspension

Førtidspension er en offentlig social pension, der kan tilkendes til personer under folkepensionsalderen med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne.

Førtidspension (ny ordning)

Førtidspension (ny ordning) kan tilkendes til personer med væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. Fra 1. januar 2003 er førtidspension tilkendt efter den ny ordning.

Seniorførtidspension er en måde at søge om førtidspension på for personer med lang og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet. Personen må højst have 5 år til folkepensionsalderen.

Førtidspension (gammel ordning)

For borgere, som er tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, gælder reglerne om førtidspension efter gammel ordning.

Seniorpension

Seniorpension er for personer tæt på pensionsalderen, som har en nedsat arbejdsevne i forhold til deres seneste job

Efterlevelsespension

Efterlevelsespension udbetales til en efterlevende ægtefælle eller samlever for en periode svarende til tre måneder fra dagen efter dødsfaldet, hvis begge modtog social pension og var samlevende.

Sidst opdateret: 22-05-2023