Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

ATP-bidrag (Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Tvungen og frivillig betaling af ATP-bidrag af en forsørgelsesydelse.

For følgende forsørgelsesydelser er indbetalingen af ATP-bidrag tvungen:

 • Arbejdsløshedsdagpenge
 • VEU-godtgørelse
 • Sygedagpenge
 • Barselsdagpenge
 • Kontanthjælp
 • Ressourceforløbsydelse (under ressourceforløb eller jobafklaringsforløb)
 • Uddannelseshjælp
 • Revalideringsydelse
 • Ledighedsydelse
 • Fleksløntilskud
 • Førtidspension (Ny ordning, tilkendt efter 1. januar 2003)
 • Seniorpension
 • Tidlig pension

Af disse ydelser, på nær fleksløntilskud, betaler modtager selv 1/3 af bidraget. Resten betales som udgangspunkt af staten. Modtager man fleksløntilskud, betaler man selv 5 pct. af fleksløntilskuddet i bidrag til ATP (dog højst 500 kr. om måneden), og kommunen indbetaler derudover et bidrag til ATP.

For følgende ydelser er indbetaling af ATP-bidrag frivillig: 

 • Delpension
 • Efterløn
 • Fleksydelse
 • Førtidspension (Gl. ordning, tilkendt før 1. januar 2003)

Hvis man er på delpension og vælger at indbetale til ATP, betaler man selv halvdelen, og Udbetaling Danmark betaler den anden halvdel. Hvis man vælger at indbetale ATP-bidrag af efterløn eller fleksydelse, skal man selv betale hele beløbet.

Til borgere

Hvem kan vejlede?

Indbetaling af ATP-bidraget foretages af den myndighed, som udbetaler din forsørgelsesydelse. Du skal derfor rette dine spørgsmål til den myndighed.

Udbetaling Danmark

Udbetalingen af ATP foretages af ATP. Du skal derfor rette dine spørgsmål om udbetalingen til ATP.

ATP Livslang Pension på borger.dk

Kontakt ATP

Relevante love og regler

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af kontanthjælp og andre ydelser

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for modtagere af fleksløntilskud

Bekendtgørelse om betaling og indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleksydelse

Sidst opdateret: 08-03-2024