Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sorgorlov

Som forælder kan man have ret til sorgorlov med barselsdagpenge, hvis barnet mistes eller dør.

Som mor eller far har man ret til at holde orlov med barselsdagpenge i 14 uger, hvis et barn er dødt ved fødslen, eller hvis barnet går bort, inden det bliver 7 måneder - præcist 32 uger efter fødslen. Det kaldes sorgorlov.

Som forælder har man også ret til 14 ugers sorgorlov med barselsdagpenge, hvis barnet mistes under graviditeten, dvs. efter 22. graviditetsuge, som er abortgrænsen.

Mister man sit barn inden abortgrænsen, har man også ret til orlov med barselsdagpenge, hvis man er sygemeldt som følge af at have mistet fosteret/barnet.

Sorgorlov på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 07-02-2020