Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Sorgorlov

Som forælder kan man have ret til sorgorlov med dagpenge efter barselsloven, hvis barnet mistes eller dør

Som forælder kan man have ret til orlov med dagpenge efter barselsloven, hvis et barn er dødfødt eller dør inden det fylder 18 år. Det kaldes sorgorlov.

Det er en lægelig vurdering, om det er en abort eller dødfødsel. Som udgangspunkt er det en abort indtil fosteret er 22 uger gammelt.

En forælder kan holde sorgorlov med dagpenge i 26 uger, dvs. 6 måneder, hvis personen opfylder betingelserne, herunder det beskæftigelseskrav som giver ret til barselsdagpenge under barsel. Sorgorloven starter dagen efter barnet dør. Forældre har mulighed for at arbejde helt eller delvist under orloven, og de kan også veksle mellem arbejde og orlov i 26 ugers perioden.


Sorgorlov på borger.dk (nyt vindue)

Sidst opdateret: 22-05-2023