Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Evalueringer af uddannelsesordninger

07-06-2024

Midlertidig udvidelse af tre uddannelsesordninger er evalueret

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har evalueret midlertidige initiativer med udvidelse af målgruppen for tre uddannelsesordninger under coronakrisen. Det er suspendering af referenceperioden for seks ugers jobrettet uddannelse, lempelse af krav til jobrotationsordningen og ret til realkompetencevurdering (RKV) for faglærte.

De tre midlertidige forsøg blev aftalt med Aftale om tiltag målrettet langtidsledige under coronakrisen (2021). Formålet med de midlertidige initiativer var at styrke langtidslediges mulighed for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Som led i aftalen har styrelsen evalueret forsøgene. De tre forsøg udløb ved udgangen af 2022.

Overordnet har forsøgene ikke medført, at flere ledige har benyttet ordningerne. I perioden for forsøgene har der været højkonjunktur med lav ledighed.

Læs de tre evalueringer af uddannelsesordninger:

Evaluering af suspendering af referenceperioden for seks ugers jobrettet uddannelse

Evaluering af lempelse af krav til jobrotationsordningen

Evaluering af forsøg med ret til realkompetencevurdering for faglærte