Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om ferie fra det forkortede ferieår

Her kan du læse spørgsmål/svar om ferie fra det forkortede ferieår

07-07-21

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov optjente lønmodtageren op til 16,64 feriedage i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019. Ferien skulle holdes i perioden fra den 1. maj til den 31. august 2020. Hvis der var ferie, der ikke var holdt den 31. august 2020, blev ferien automatisk videreført til den første ferieafholdelseperiode med samtidighedsferie fra den 1. september 2020 til den 31. december 2021.
De 16,64 dage, der er optjent til afholdelse i det forkortede ferieår sommeren 2020, har en særlig status, og kan ikke udbetales i det løbende ansættelsesforhold.
Det betyder, at den videreførte ferie skal afholdes inden udløbet af ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021. Holdes ferien ikke, bortfalder retten til både ferien og feriepengene som udgangspunkt.
Du kan læse mere på virk.dk 

Virk.dk(pdf) (ny side)

 

 

Sidst opdateret: 07-07-2021