Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Kontaktgrupper er ved en fejl blevet lukket i forbindelse med batchkørsel

Senest opdateret 09-04-2024

Sagsnr.: 408226 og 409110

Batchjobbet DFDG-TASS-ProcessMissingSocialAidAppropriation har omfattet for mange borgere. Jobbet skal kun registrere ansøgere, hvor der ikke inden 19 kalenderdage modtages en af følgende tilbagemeldinger:

id 1 - Ydelsessag startet
id 2 - Ydelse er givet

Status: I første omgang er batchjobbet blevet deaktiveret, så der ikke opstår flere sager.

STAR er ved at undersøge, hvordan og hvornår der kan ske datagenopretning af kontaktgrupperne i DFDG. Genopretningen i DFDG vil kræve yderligere opdateringer fra leverandørerne af jobcenterfagsystemer, før sagerne igen vil fremstå som åbne i jobcentersystemet. STAR forventer at kunne danne lister til leverandørerne om hvilke borgere, der har fået genoprettet kontaktgrupperegistreringer i DFDG. Og om de pågældende fx havde fraværsforhold, indkaldelser eller andet, der er slettet, afkortet eller annulleret ved lukningen af kontaktgruppen. Der er for de pågældende borgere endvidere sket inaktivering af Min plan.

Status på datagenopretning: STAR har den 6. december 2023 genåbnet kontaktgruppe for borgere i kontaktgruppe 15, 16 eller 19 og den 7. december 2023 genåbnet kontaktgruppe for borgere i øvrige kontaktgrupper, hvor sagsbehandler ikke efterfølgende har åbnet en ny kontaktgruppe. Lister er sendt til leverandørerne af jobcenterfagsystemer. Fraværsforhold for kontaktgruppe 15, 16 og 19 er datagenoprettet den 11. december 2023. Fraværsforhold for øvrige kontaktgrupper er datagenoprettet den 7 - 10. december 2023.

Datagenopretningen har dog medført, at der er oprettet ca. 35 dublet KG, fordi borgerne tilmeldte sig fra Jobnet eller sagsbehandlerne registrerede KG i tidsrummet fra udsøgning af listen af borgere/KG, der skulle genoprettes til genopretningen var sket. Der er den 20. december 2023 foretaget datagenopretning af disse dubletter.

De berørte borgeres Min plan er den 21. december 2023 blevet genaktiveret, med mindre planen inden fejlen opstod var inaktiv, eller borger siden fejlen opstod har skiftet kontaktgruppe, idet sagsbehandler så, jf. normal praksis, skal tage stilling til, hvad der skal ske med Min plan.

Datagenopretning er foretaget i DFDG i forbindelse med fejlen er afsluttet den 21-12-2023.

Det batchjob, som lukker kontaktgruppe eller ændrer tilmelding som ansøger til 'Uden ydelse', hvis der ikke er modtaget besked fra ydelsessystemet senest efter 19 kalenderdage, forbliver indtil videre deaktiveret.

Fejlmeldt den 04-12-2023