Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Ændringsønsker til Selvbook på Jobnet

Gennem kontakten med brugerne indsamler styrelsen løbende ønsker til ændringer af forskellige værktøjer.

Det er vigtigt for en fortsat brugervenlig udvikling af Styrelsens it-værktøjer, at vi løbende får indmeldinger fra brugerne, hvis de oplever, at noget kunne fungere bedre eller løses anderledes.

For hvert ønske angives en dato for modtagelsen af ønsket samt en status, der ligeledes er fulgt af en statusdato.

Registrering af CV-samtale på dimittender - sagsnr.: 173210

30-03-2020 Der er behov for, at a-aksserne kan indkalde til og afholde CV-samtale, mens borgere er registreret som dimittend i kontaktgruppe 8.
29-04-2020 implementeret den 28-04-2020

Kontaktgrupper, der ikke er tilmeldt modtager ikke sms- og email-service - sagsnr.: 166604

02-01-2020 Borgere i kontaktgrupper, der ikke er meldt ledige modtager ikke sms- og e-mailservice om frister, selv om de har tilmeldt sig servicen. Der er derfor oprettet ændringsønske i forhold til

  1. informationsteksten, der hvor man tilmelder sig servicen
  2. at der kan udsendes sms- og e-mailservice til ikke-tilmeldte borgere

02-03-2020 Borgere i kontaktgrupper, der ikke er tilmeldt modtager sms- og emails-service. Der var tale om en fejl i beskrivelsen i stars wiki, der nu er opdateret:

stars wiki (nyt vindue)

Borger med indfriet frist skal ikke mødes af straksbooking dagen efter mødeafholdelse - sagsnr.: 162749

29-10-2019 Hvis en borger har indfriet frist for booking af møde, får borgeren på Jobnet vist besked om straks at booke møde dagen efter mødet, såfremt at sagsbehandleren endnu ikke har registreret samtalen som afholdt.
01-11-2019 I release 2019-4 den 09-12-2019 er der indført en ændring, der betyder at fristen bliver lukket administrativt, når borgeren har indfriet fristen og dagen for mødet oprinder. Borgeren bliver dermed ikke kunne blive stillet over for straksbooking dagen efter mødet.

Ønske om besked, når a-kasse fortryder fravalg af deltagelse i fællessamtale - sagsnr.: 105008

30-08-2017 Jobcentret modtager besked (WSRM), hvis en a-kasse fravælger deltagelse i fællessamtale. Hvis a-kassen efterfølgende fortryder - og registrerer, at de ønsker at deltage, får jobcentret ikke besked fra DFDG (WSRM) herom. Der er ønske om, at dette ændres.
30-08-2017 Ændringsønske er oprettet

Ønske om, at borgeren kan tilføje et telefonnummer ved booking af telefonisk samtale - sagsnr.: 102808

11-07-2018 Jobcentrene oplever jævnligt, at borgere i aktivering booker telefoniske møder, men uden at de har registreret et telefonnr. på deres profil. Det betyder, at jobcentret ikke kan kontakte borgeren. Ønsket er derfor, at borgeren i forbindelse med bookingen registrerer det telefonnummer, der skal ringes til.
11-07-2017: Ændringsønsket er oprettet

Ændring i administrativ lukning af frist efter 90 dage - sagsnr.: 101869

19-06-2017 En frist for booking lukkes administrativ 90 dage efter oprettelsen, hvis den ikke er blevet lukket fordi borgeren har booket et møde. De 90 dage svarer til ca. 3 mdr., men det betyder, at hvis en borger til en gentagende samtale får registreret en ny frist og denne evt. tager højde for eksempelvis et kendt vikariat, så vil fristen blive lukket inden datoen for bookingfrist.
10-12-2019 Løst i release 2019-4 den 09-12-2019.

Ønske om mulighed for at sige nej tak til indkaldte informationsmøder - sagsnr.: 99921

04-05-2017 Muligheden for at give borgere mulighed for at takke nej til et informationsmøde uden mødepligt ønskes, da det dels giver jobcentret et overblik over antal deltagere, og borgerne misforstår ikke indkaldelsen i forhold til, om de skal møde frem eller ej.
04-05-2017: Ændringsønske er oprettet

Information om at huske at aflyse samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding - sagsnr.: 98135

21-03-2017 Der ønskes information på Jobnet om at huske at aflyse planlagt samtale i jobcentret i forbindelse med afmelding.
22-03-2017 Ændringsønske er oprettet

Ønske om automatisk aflysning af planlagt samtale, når borger afmeldes

13-03-2017 Flere jobcentre har indsendt ønske om, at DFDG ved afmelding automatisk aflyser eventuel planlagt samtale.
30-10-2019 Det er indtil videre STARs vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt, at DFDG generelt aflyser planlagte samtaler i forbindelse med afmelding, og det med den begrundelse, at der vil være risiko for, at der sker aflysninger, som ikke skal finde sted - eksempelvis fordi borgeren får sig afmeldt ved en fejl, for tidligt eller med den forkerte årsag.
I release 2020-1 forventes planlagt samtale fjernet af DFDG-batchjob i forbindelse med indførelse af afslutning af kontaktgruppe, når borgeren har været afmeldt i 7 dage. Denne funktionalitet vil indtil videre kun gælde for borgere i kontaktgruppe 1 'Dagpengemodtager'.

Indhold i mødeændring bør være mere synlig - sagsnr. 90918

16-08-2016 Ikke alle mødeændringer er lige synlige for borgeren. Der er derfor et ønske om, at ændringer synliggøres analogt til ændringer i 'Min plan'
16-08-2016 Ændringsønsket er oprettet.

Pop-up om ændringer i mødeindkaldelse bør indeholde oplysning om ændring - sagsnr.: 99921

Når der sker en ændring i en mødeaftale vises en ny pop-up for borgeren på 'Min side'. Problemet er, at selv den mindste ændring, som nærmest er usynlig for borgeren, genererer ovenstående. Det betyder, at borgeren kontakter jobcentret, da de bliver i tvivl om, om de har overset noget. Derfor et ønske om, at pop-up  indeholder oplysning om, hvori ændringen består.
16-08-2016 Ændringsønske er oprettet.

Historik på indkaldelser/mødebookninger - sagsnr. 89373

20-06-2016 Når mødetidspunktet i indkaldelse/mødebooking er overskredet, kan borgeren ikke længere se oplysninger om mødet på Jobnet. Dette ønskes ændret, sådan at Jobnet viser historik over indkaldelser/mødebookninger.
23-02-2017 Ændringsønske er oprettet

Sidst opdateret: 29-04-2020