Spring over hovedmenu

Pga. coronavirus (COVID-19) skal hjemmesidens indhold p.t. læses i sammenhæng med de coronarelaterede temaer og nyheder:

Forsiden af star.dk

Spring over venstremenu

Sådan arbejder vi med IT i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikler IT og supporterer jobcentre, virksomheder og borgeres brug af styrelsens IT-systemer.

Oversigt over digitale platforme

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering tilbyder en række webservices, hjælperedskaber mv. til både sagsbehandlere, borgere og virksomheder.

Oversigt over digitale platforme for eksterne brugere

Support

Landssupporten er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings supportenhed.

Supporten i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Brugertilfredshedsundersøgelse – IT på beskæftigelsesområdet

STAR foretager jævnligt brugertilfredshedsundersøgelser for styrelsens IT-værktøjer.

Brugertilfredshedsundersøgelse – IT på beskæftigelsesområdet

Dialoggruppen

Dialoggruppen følger løbende den digitale udvikling på beskæftigelsesområdet og drøfter strategier for udvikling af selvbetjeningsløsninger, datadeling og dataudveksling m.m.

Den fællesoffentlige dialoggruppe om digitalisering på beskæftigelsesområdet

Stillingsbetegnelser og kvalifikationer

Stillingsbetegnelser og kvalifikationer med markering for hotjob.

Oversigt over stillingsbetegnelser og kvalifikationer

Sidst opdateret: 03-02-2020