Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Værd at vide om hjælp til udenlandske jobsøgende i EURES Danmark

Alle jobcentre skal have en grundlæggende viden til at yde hjælp til udenlandske jobsøgende.

Regler om ophold og adgang

Adgangen til ophold og arbejde i Danmark afhænger af, hvor arbejdstageren og dennes familie kommer fra. Der skelnes mellem nordiske statsborgere, statsborgere fra EU/EØS og Schweiz samt statsborgere fra tredjelande.

Nordiske statsborgere på Nyidanmark.dk

Ophold som EU/EØS-statsborger eller nordisk statsborge på Nyidanmark.dk

Tredjelandsborgere - du vil ansøge om arbejdstilladelse

Hjælp til jobsøgning og ret til indsats

Jobcentrene varetager indsatsen over for udenlandske jobsøgere, herunder jobsøgende ægtefæller, samlevere og studerende, på lige fod med hjælp og indsats over for danske jobsøgere. Jobcentrene skal derfor være opmærksomme på, om jobsøgeren er selvforsørgende eller ydelsesmodtagere.

Hjælp til jobsøgning og ret til indsats for selvforsørgende og ydelsesmodtagere

EU-jobsøgende med dagpenge fra hjemlandet

Jobsøgere fra EU/EØS-lande og Schweiz kan komme til Danmark med arbejdsløshedsydelse fra hjemlandet for at søge job i Danmark. Her varetager jobcentrene indsatsen som for øvrige jobsøgere fra EU/EØS-lande og Schweiz.

Registreringsprocedure vedr. EU jobsøgende med dagpenge fra hjemlandet

Administrative CPR-numre

Udlændinge fra EU/EØS-lande og Schweiz, der opholder sig i Danmark uden at blive bopælsregistreret, f.eks. i den indledende jobsøgningsperiode (med eller uden ydelser fra hjemlandet), har mulighed for at få tildelt et administrativt personnummer hos opholdskommunen. Et administrativt personnummer giver adgang til Jobnet. Administrativt CPR-nummer giver også adgang til, at jobcentret kan tilmelde EU/EØS-borgere som jobsøgende og registrere beskæftigelsesrettede tilbud i jobcentrets fagsystemer. Tilladelsen indebærer, at jobcentret, ved tilmelding af de pågældende personer som jobsøgende i jobcentrets fagsystemer, kan danne og udskrive brugernavn og adgangskode til Jobnet således, at de pågældende personer kan oprette et søgbart CV på Jobnet.

Grænsearbejdere med bopæl i udlandet

En grænsearbejder er en person, der arbejder som lønmodtager eller selvstændig i ét EØS-land eller Schweiz men bor i et andet EØS-land, som man som hovedregel vender tilbage til mindst én gang om ugen.

Hvis man som lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende arbejder i ét EØS-land, men bor i et andet EØS-land, som man ikke vender tilbage til mindst én gang om ugen, er man ”anden arbejdstager end grænsearbejder”.

Regler om arbejdsløshedsforsikring for grænsearbejdere

Vejledning til jobcentre om arbejdsløshedsforsikring ifølge artikel 65 og 65a i EF-forordning nr. 883/04 om koordinering af sociale sikringsordninger

Grænsearbejdere kan få et særligt sundhedskort, der giver ret til behandling, hvis man opfylder kriterierne.

Særligt sundhedskort på borger.dk

Grænsearbejdere, der arbejder i Danmark, skal have et skattepersonnummer og et skattekort.

Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere på skat.dk

Når arbejdstagerne fra EU/EØS og Schweiz ønsker at rejse hjem

Der er en række lande, der har særlige ordninger for arbejdstagere, som rejser tilbage til landet.

EU medlemslandenes og Storbritanniens nationale ordninger for hjemrejsende jobsøgende

EU mobilitetsprogram – tilskud til borgere fra EU, Norge og Island, der flytter til et andet land i EU, Norge eller Island pga. arbejde

Borgere fra EU, Norge og Island har mulighed for at søge om tilskud til at deltage i en jobsamtale, flytning i forbindelse med nyt job mm. via Targeted Mobility Scheme.

Targeted Mobility Scheme (TMS) for 18-35 år

Target Mobility Scheme (TMS) for 35+ år (på engelsk)

Udenlandske uddannelser og kvalifikationer

Udenlandske jobsøgere har ofte brug for vejledning i, hvordan udenlandske uddannelser og kvalifikationer kan bruges på det danske arbejdsmarked.

Vurdering af udenlandske uddannelser

Hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen under Uddannelses- og Forskningsministeriet kan udenlandske jobsøgere m.fl. få en gratis vurdering, der siger, hvad den pågældendes afsluttede udenlandske uddannelse svarer til i Danmark: hvilket uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket fagområde.

Ansøgningsblanketter for vurdering af udenlandsk uddannelse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Vurderingsdatabasen, hvor man kan søge efter konkrete vurderingsresultater på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Landehåndbogen, der giver vejledende information om udenlandske uddannelsessystemer og uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Lovregulerede erhverv

Hvis den jobsøgende udlænding søger beskæftigelse inden for et lovreguleret erhverv, skal den pågældende have en autorisation eller lignende godkendelse fra den kompetente myndighed. Som eksempler på lovregulerede erhverv kan nævnes fysioterapeut, kranfører, lærer, sosu-assistent, sygeplejerske og læge.

Oversigt over lovregulerede erhverv på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

Danskuddannelse

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år.  EU-grænsependlere har også adgang til danskuddannelse.

Fakta om dansk uddannelse på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside

Diskrimination mv. for EU-arbejdere

Arbejdstagere fra EU/EØS-lande og Schweiz samt familiemedlemmer, der oplever diskrimination på grund af deres nationalitet, ulovlige begrænsninger eller hindringer i forhold til deres ret til fri bevægelighed i Danmark, kan henvende sig til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via mail: ContactPointDenmark@star.dk

Sidst opdateret: 15-07-2024