Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Værd at vide om hjælp til virksomheder med international rekruttering i EURES Danmark

Alle jobcentre skal have en grundlæggende viden om udenlandsk rekruttering og skal kunne bistå virksomheder med international rekruttering.

Hjælp til danske virksomheder, som gerne vil rekruttere fra udlandet

Jobcentrene kan benytte sig af og henvise til hjemmesiden Workindenmark.dk, hvor danske virksomheder kan annoncere internationale jobordrer i jobportalen, samt få vejledning om søgning af kandidater i EURES CV portal.

Workindenmark (nyt vindue)

Annoncering af ledige stillinger på workindenmark.dk og EURES-portalen

Ved annoncering på Jobnet.dk kan virksomheder vælge at stillingsannoncen skal vises på Workindenmark.dk og på EURES-portalen. Stillingsannoncer på jobnet.dk skal oprettes på Jobnet for Arbejdsgivere.

Jobnet for Arbejdsgivere

Ønsker virksomheden ikke at annoncere på jobnet.dk, vil virksomhedens engelsksprogede online stillingsannoncer som udgangspunkt alligevel blive vist på Workindenmark.dk, da jobbanken "crawler" engelsksprogede stillingsannoncer fra andre danske hjemmesider. Virksomhederne kan frabede sig denne "crawling", ligesom de kan tilkendegive, at en specifik hjemmeside, der ikke allerede "crawles", fremadrettet bliver "crawlet". Sidstnævnte kan skyldes, at virksomheden ikke anvender det danske internetdomænenavn (.dk) men i stedet benytter et generisk domæne (.com,.edu el.lign.).

Kontakt Workindenmark

Workindenmarks service

Workindenmark stiller digitale selvbetjeningsløsninger til international rekruttering og vejledning til rådighed for alle virksomheder i Danmark. Inden for det kvalificerede område tilbyder Workindenmark en særlig håndholdt service inden for tiltrækning og rekruttering af udenlandsk arbejdskraft til stillinger, som er særligt svære at besætte.

Kontakt Workindenmark

EU's støtteordninger om mobilitet (TMS)

Targeted Mobility Scheme/Your first Eures job giver virksomheder mulighed for at søge om økonomisk støtte, når der ansættes en fra et EU-land, Norge eller Island.

Virksomheden kan modtage økonomisk støtte til at hjælpe den nyansatte til at falde til.

Virksomhedens mulige kandidater eller nyansatte kan søge om økonomisk støtte til at rejse til jobsamtaler i udlandet, til at deltage i korte sprogkurser, til at få godkendelse af eksamensbeviser og til flytteomkostninger.

EU-støtte ved ansættelse af medarbejdere fra EU, Norge og Island

Hjælp til udenlandske virksomheder, som gerne vil rekruttere fra Danmark

Udenlandske virksomheder med hjemsted i EU/EØS har mulighed for at annoncere ledige stillinger på Jobnet.dk under rubrikken "Job i udlandet".

Job i udlandet på Jobnet.dk (nyt vindue)

For at annoncere ledige stillinger på Jobnet.dk skal den udenlandske virksomhed først kontakte en lokal EURES-vejleder i hjemlandet.

Lokale EURES vejledere på EURES-portalen (nyt vindue)

Yderligere information om annoncering af job i udlandet kan fås hos EURES Danmark på tlf. +45 7222 3350 eller på eures@eures.dk.

Sidst opdateret: 15-03-2024