Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Organisering

Organisér jeres sygefraværsindsats, så den skaber det bedste fundament for implementering fra dag 1. Dette gør I gennem en klar rolle- og ansvarsfordeling i alle ledelseslag og systematisk inddragelse af TRIO og MED organisationerne.

Kerneelement-Organisering

Kort om kerneelementet

Kerneelementet Organisering har til formål at definere, implementere og forankre sygefraværsindsatsen. Det skal ske gennem systematisk medarbejderinddragelse og en entydig ansvarsfordeling i hele ledelsesstrengen. Konkret skal indsatsen forankres i et beslutningsdygtigt forum med bred repræsentation fra både ledelse og medarbejdere. En af forummets opgaver er at sætte et overordnet og realistisk mål for nedbringelse af sygefravær på hele arbejdspladsen samt tilpassede mål for de enkelte afdelinger.

Hvis du vil hente indsatsmodellen med en uddybende beskrivelse af kerneelementet, kan du finde den her:

Om indsatsmodellen

Vil du blive klogere på, hvordan man implementerer sygefraværsindsatser? Så kan du finde anbefalinger fra implementeringsforskningen og tidligere indsatser på offentlige arbejdspladser her: 

Anbefalinger til implementering

En klar ledelsesstreng

"Vi har udviklet en oversigt over ledelseskæden med kort beskrivelse af ansvar. Det har gjort det klart for os, hvem der har brug for hvilke informationer fx i forhold til sygefraværsdata. Men med oversigten fandt vi også ud af, hvem der havde brug for kursus i sygefravær og samtaler"

- Projektleder, Beredskab

 

Inddragelse skaber engagement og nye veje

"Vi samlede ledere og medarbejderrepræsentanter og spurgte dem: Hvad har I egentlig brug for? Det var en øjenåbner for os at høre om, hvad de efterlyser, og vi tænkte: Hvorfor har vi ikke bare gjort det her noget før?"

- Projektleder, Hospital

 

Det beslutningsdygtige forum

"Det beslutningsdygtige forum skal være en samling af "alle de rigtige mennesker", og det indebærer, at alle niveauer skal inddrages for at skabe ejerskab. Vi kunne se, at det var vigtigt at have afdelingslederne med, fordi vi havde stort fokus på forankring af processerne helt fra start"

- Projektleder, Døgninstitution

Opmærksomhedspunkter

  • Det er afgørende at arbejde aktivt med kerneelementet organisering fra start. Det er dette kerneelement, der sikrer en vedvarende implementering af sygefraværsindsatsen.
  • Det kan være en udfordring at få lokale ledere til at tage ejerskab og ansvar for sygefraværsindsatsen, og det er derfor vigtigt at inddrage dem fra start og sikre, at de kender deres rolle og ansvar.
  • Når det beslutningsdygtige forum består af mange deltagere, kan det være svært at træffe beslutninger i det tempo, som er nødvendigt for at sikre fremdrift. Vær derfor opmærksom på hyppighed for møder og smidige beslutningsgange, så der ikke opstår for lang ventetid på, at et tiltag kan igangsættes/ændres. 

Erfaringer med måltal

  • Arbejdspladserne oplever, at de overordnede måltal, der sættes for hele arbejdspladsen, er svære at bruge aktivt. Måltallene opleves ofte for urealistiske eller abstrakte i forhold til udfordringerne i de enkelte afdelinger. 
  • Arbejdspladserne oplever mere succes med at bruge de tilpassede måltal, da de er målrettede og realistiske for den enkelte afdeling. Det er motiverende for både ledere og medarbejdere at arbejde med måltal, der er udarbejdet på baggrund af lokale udfordringer og er realistiske i forhold til det aktuelle lokale sygefraværstal. 
Sidst opdateret: 26-03-2024