Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

Initiativ med jobrettet indsats for unge

Med initiativet får kommunerne mulighed for at arbejde jobrettet med uddannelseshjælpsmodtagere. På denne underside findes al materiale om det jobrettede initiativ, herunder monitoreringsrapporterne.

Regeringen, arbejdsmarkedets parter og Kommunernes Landsforening indgik i oktober 2021 Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft. En del af aftalen var at iværksætte et landsdækkende initiativ, hvor uddannelseshjælpsmodtagere, på baggrund af en konkret vurdering og den enkeltes eget ønske, undtages fra uddannelsespålægget og får en jobrettet indsats.

Det landsdækkende initiativ giver alle kommuner mulighed for at give en jobrettet indsats til uddannelseshjælpsmodtagere. Initiativet løber fra den 1. april 2022 til den 31. december 2023. Fra den 1. januar 2024 bliver ordningen permanent. 

Formålet med initiativet er at afhjælpe den aktuelle mangel på arbejdskraft ved at hjælpe flere unge ledige i beskæftigelse samt at opnå større viden om arbejdet med en jobrettet indsats for uddannelseshjælpsmodtagere.

Målgruppen for forsøget er personer under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, der modtager uddannelseshjælp eller overgangsydelse (og som ikke er omfattet af introduktionsprogrammet). Åbenlyst uddannelsesparate er ikke i målgruppen.

Monitoreringsrapporter

Monitoreringsrapporterne opdateres kvartalvis og giver indblik i forsøget udvikling.

Initiativ med jobrettet indsats for unge (nyt vindue)

Spørgsmål/svar

Spørgsmål og svar til forsøg om jobrettet indsats for unge

Materialebank

Trepartsaftale om mangel på arbejdskraft (pdf) (nyt vindue)

Lov nr. 370 af 28. marts 2022 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Forsøg med jobrettet indsats for unge) (nyt vindue)

Bekendtgørelse nr. 389 af 28. marts 2022 om forsøg med jobrettet indsats for unge (nyt  vindue)

Vejledning nr. 9340 af 28. marts 2022 om forsøg med jobrettet indsats for unge (nyt vindue)

Oplysning om behandling af personoplysninger (pdf) (nyt vindue)

Kontakt

Spørgsmål til initiativet kan rettes til:

Merete Grønlund (Arbejdsmarkedskontor Øst) på mgr@star.dk.

Nanna Stenner Rohr (Arbejdsmarkedskontor Syd) på nsn@star.dk.

Helle Dueholm (Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord) på hdu@star.dk.

Sidst opdateret: 15-08-2023