Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Spørgsmål og svar om jobrotationsordningen

Vi modtager jævnligt spørgsmål til jobrotationsområdet, som kan være af generel interesse. Nedenfor kan du se svar på nogle generelle spørgsmål og ellers henvises til reglerne og "vejledning om jobrotation", hvor du kan få svar på det meste om jobrotationsordningen.

Der er tale om svar på konkrete spørgsmål, som derfor ikke nødvendigvis uden videre kan generaliseres til andre situationer. 

Det er i alle tilfælde kommunens ansvar at sikre, at alle betingelser for udbetaling af jobrotationsydelse er opfyldt.

Kravene finder du i de gældende regler, som er:

Spørgsmål kan stilles til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering pr. e-mail til star@star.dk.

15-03-21

I 2021 er der som forsøg indført nogle ændringer i reglerne for jobrotationsordningen. Det gælder de forløb, der påbegyndes fra 1. januar 2021 til og med 31. december 2021. Ændringerne indebærer en lempelse af kravet til vikarens forudgående ledighed (reduceret til 3 måneder), samt en forlængelse af den maksimale ansættelsesperiode for vikaren (udvidet til 9 måneder). Der er afsat 5 mio. ekstra til jobrotationsordningen som følge af den midlertidige udvidelse. Udvidelsen ændrer ikke på de øvrigt gældende betingelser for jobrotation, og jobcentrene skal følge den sædvanlige bevillingspraksis for ordningen. Der er dermed ikke tale om en særlig pulje, men en udvidelse af den normale bevilling til jobrotationsordningen.

 

Forsøget er indført som del af Aftale om stimuli og grøn genopretning i december 2020. Den midlertidige udvidelse af ordningen er beskrevet i bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (BEK nr. 2166 af 21. december 2020) §3.

For dagpengemodtagere tæller den såkaldte ”døde periode” i dagpengesystemet (fra marts til august) med, når det skal vurderes om dagpengemodtageren lever op til kravet om forudgående ledighed i forbindelse med ansættelse med løntilskud, som jobrotationsvikar, som voksenlærling og ved opkvalificering i forbindelse med ansættelse.

Dermed kan dagpenge/løntilskudsjob i perioden marts-august 2020 medregnes på samme måde som dagpenge/løntilskudsjob i andre perioder, selvom perioden marts-august 2020 for dagpengemodtagere anses for en ”død periode” i forhold til kontaktforløbet og i dagpengesystemet.

For øvrige borgere vil der ikke – hverken i kontaktforløbet eller i ydelsessystemet – være en ”død periode”. For disse borgere beregnes forudgående ledighed som hidtil.

07-03-2018

Der er ikke i reglerne en bestemmelse om tilbagebetaling, hvis den beskæftigede – efter at have gennemført den praktiske del af efteruddannelsen – ved afslutningen af efteruddannelsen dumper i en prøve og derfor ikke gennemfører prøven.

Det er fortsat en betingelse, at ydelsen alene udbetales til arbejdsgiveren for hver time, hvor en beskæftiget er i efteruddannelse, og hvor der samtidig er ansat en vikar. Der skal således være en time-til-time relation.

 

Sidst opdateret: 15-03-2021