Spring til hovedindhold
Spring over venstremenu

0.25.11 Konteringsregler pr. november 2022

Udgifter i forbindelse med ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejendomme.

Dranst 1: Autoriserede driftsgrupperinger

001 Boliger til integration af udlændinge   

Herunder registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven).

002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 

Herunder registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplacering af flygtninge efter § 12, stk. 5, i lov om integration af flygtninge (integrationsloven).

003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge  

På kontoen registreres udgifter vedrørende boliger, som kommunerne har udgifter til som led i aftaler indgået for at imødegå behov for bolig-placering af nye flygtninge i Danmark. Udgifterne omfatter istandsættelse ved fraflytning af boligerne samt lejetab som følge af, at boligerne i perioder står uudlejede. Boligerne skal opfylde betingelserne i §§ 70-71 i lov om individuel boligstøtte, dvs. andre boliger end almene boliger.

092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge

Herunder registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af integrationen af udlændinge.

093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge

Herunder registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbetaling.

Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering:

016 Køb af bygninger til integration af udlændinge

Herunder registreres udgifter til køb af ejendomme mv., som erhverves med henblik på at fremme integrationen af udlændinge.

Dranst 2: Autoriserede grupperinger

002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge

Herunder registreres midlertidig refusion af lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge, jf. almenboliglovens § 62 stk. 3.

003 Refusion af nettoudgifter på driftsgrupperingerne 002 og 093

Herunder registreres midlertidig refusion af udgifterne i 2016 og 2017 på gruppering 002 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge fra-trukket indtægterne fra gruppering 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge, jf. integrationslovens § 45 a.

004 Berigtigelser

Sidst opdateret: 03-07-2023